Beiratkozási információk

TISZTELT SZÜLŐ/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napján (2021. szeptember 1.) kerül sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban:

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

  • Ahogy korábban is tájékoztattuk Önöket, április 15-én (csütörtökön) 7.30-17.30 óra között, és április 16-án (pénteken) 7.30-17.00 óra között lesz lehetőség a személyes megjelenéssel történő beiratkozásra, előzetesen egyeztetett időpontban.
  • Kérnénk, hogy legkésőbb április 14-ig (szerdáig) a következő telefonszámon: 52/610-602 jelezzék, hogy online módon, vagy személyesen szeretnék gyereküket intézményünkbe beíratni. Ennek alapján készítjük el a beosztást a személyes megjelenéssel történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
  • Fontos, hogy ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, akkor a beiratkozáshoz szükséges papír alapú dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. Kérjük figyeljenek arra az online beiratkozás során is, hogy ha a szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, a szülők/törvényes képviselők menüpontnál mindkét törvényes képviselő szerepeljen az adatok megadásánál.
  • A járványhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy az online beiratkozást részesítsék előnyben. Iskolánk honlapján: hunyadimikepercs.hu megtalálhatók a VIDEÓK, melyben bemutatásra kerülnek, hogy hogyan kell a beiratkozást végrehajtani a KRÉTA-rendszerben. Ha technikai problémák adódnak az alábbi e-mail címem lehet jelezni: admin@hunyadimikepercs.hu
  • A személyes megjelenéssel történő beiratkozás során kizárólag iskolánk Hunyadi utcai (tornaterem felőli) bejáratát lehet használni. Az intézményben és az intézmény előtt a várakozás ideje alatt az 1,5 m-es védőtávolság megtartása kötelező. Belépéskor kérjük a szájmaszk szabályos viselését, a kihelyezett kézfertőtlenítő alkalmazását, a dokumentumok kitöltésénél a saját toll használatát.
  • A személyes beiratkozáshoz szükséges hozniuk a gyermek valamennyi okiratát (személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya).

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Mikepércs, 2021. április 08.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

Beiratkozás Általános Iskolába – KRÉTA hozzáférés nélkül

Beiratkozás Általános Iskolába – KRÉTA hozzáféréssel

 

Körzethatárok

Iskolánkban hitoktatást végző egyházak

Letöltések:
(Letöltéshez kattintson a nyilatkozat nevére)

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról
Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról