Gyermekekért Alapítvány

Az alapítványt 1994-ben alapította a község általános iskolájának egykori igazgatója (Gombos Imréné), mely azóta folyamatosan működik.

 

Az alapítvány adatai:

Az alapítvány neve: Gyermekekért Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 4271 Mikepércs, Óvoda u. 4.

A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 60.658/1994/6

Az Alapítvány adóigazgatási száma: 18543724-1-09

Az Alapítvány pénzforgalmi jelzőszáma: 60600046-10017911

 

Az alapítvány célja:

Az iskolában folyó nevelés és oktatás támogatásával a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása.

 

Az Alapítvány által folytatott tevékenységek:
  • Az egész iskolát átfogó kulturális rendezvények finanszírozása,
  • tehetséges tanulók versenyekre eljuttatása, jutalmazása, díjazása,
  • versenyeredményekért, szereplésekért jutalomparti és jutalomkirándulás támogatása,
  • táboroztatás és kirándulások segítése,
  • szabadidős tevékenységek támogatása,
  • a már kialakult helyi nevelési hagyományok folytatása,
  • művészeti iskolai eszközök beszerzése,
  • a tanulók ellátásához szükséges eszközök, berendezések, anyagok, felszerelések biztosítása.

Az alapítvány egyéb feladatait az Alapító Okirat, illetve az 1997. évi CLVI. törvényben, valamint az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szellemében, valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően a Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma határozza meg.

 

Az alapítvány által a tanulóknak a 2016. évben nyújtott támogatás összege:

1.547.499.- Ft.

 

2016. évben támogatóink voltak:

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Mikepércs Községi Önkormányzat
SZJA 1%-os felajánlások
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft.
Mikepércsi Baseball Club
Molnárné Kozma Erika szülő

 

Az alapítvány nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik alapítványunk javára támogatást nyújtottak!

 

Szíves támogatásukban továbbra is bízva:

Tengyelné Gábor Viola
   a kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, támogassa iskolánkat adója 1% -ának felajánlásával! GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, adószámunk: 18543724-1-09