Műveleti sebességmérés

 A 2018/2019-es tanév mérései között szerepel a műveleti sebességmérés, melyet évente két alkalommal végzünk. Az első mérés időpontja október 4. a második mérésé május 2. A mérésben a harmadik, ötödik és hetedik évfolyamok vesznek részt. A mérés célja, az alapműveletek biztos tudása, a gyors és pontos műveletvégzés. A tanulók egy-egy percen keresztül végzik az összeadás, kivonás, pótlás, szorzás és bennfoglalás műveletét. Az eredményeket az országos átlaghoz viszonyítjuk és százalékosan értékeljük. Akinek átlagon aluli a teljesítménye, felhívjuk a figyelmét a művelet gyakorlására, hiszen a továbbhaladás feltétele a pontos számolás. Az eredményekről az osztályfőnökök illetve szaktanárok adnak írásbeli tájékoztatást a tanulók és a szülők felé egyaránt.

Kajatinné Csikai Krisztina

 

Ovisuli

Október 16-án megnyitotta kapuit az „Ovisuli”, a mikepércsi nagycsoportos gyerekeknek és szüleiknek. Az első foglalkozás az ismerkedés jegyében zajlott. A gyerekeknek Daragó Katalin fejlesztő pedagógus, és Török Tamásné, Edit néni, pedagógiai asszisztens mutatta be iskolánkat, majd mozgásfejlesztő foglalkozással zárták a programot. Természetesen – hagyományinkhoz híven -, minden kis óvodás otthoni házi feladatot kapott, amit a többség nagy örömmel fogadott. Amíg a gyerekek „fejlődtek”, addig a szülőknek iskolánk jellegzetességeit, egyedi vonásait mutattam be, a hagyományos iskolai élet mellett. Reméljük, mindenkinek hasznos időtöltést nyújtottunk, és a november 13.-i foglalkozásunk iránt még nagyobb lesz az érdeklődés.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk tehát novemberben, amikor a szülők az iskolaérettségről hallhatnak hasznos információkat, tanácsokat, míg a gyerekek egy interaktív, komplex fejlesztő foglalkozáson vehetnek majd részt!

Feketéné Györfi Erika

Ludas Matyi új köntösben

A Berettyóújfalui Tankerület támogatásával, diákjaink közül azok ( 3. osztálytól 6. osztályig), akik a legjobban viselkedtek és osztályfőnökük bizalmat szavazott nekik, jutalom színházi előadáson vehettek részt a Derecskei Művelődési Házban. Tanítás után buszra ültünk 38 gyerekkel és útnak eredtünk. Egy eredeti, különleges, mai korhoz igazított Ludas Matyit láthattunk. A történet az eredeti volt  (Matyi háromszor megveri Döbrögit), de a poénok, a díszletek már a mai kort idézték (a Nagytemplom sztereó templomként szerepelt). Nevettünk és tapsoltunk, hamar eltelt a kellemes délután. Köszönjük a lehetőséget!

Ivánka T. Éva

„Digitális kompetencia fejlesztése” iskolánkban

A Klebelsberg Központ konzorciumvezetésével megvalósuló EFOP3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt projekt keretében, iskolánk minden pedagógusa ingyenes, személyi használatú notebookot vehetett át, a 2017/2018-as tanév második félévében.

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.

A PROJEKT CÉLJA

  • Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
  • Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára
  • A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával tehát, iskolánk is részesévé vált ennek a projektnek. A bevezetés óta eltelt néhány hónap alatt pedagógusaink megszerették, és nagyon hasznosnak ítélték a kiosztásra került notebookjaikat, ami nagyon megkönnyíti a mindennapi munkájukat. A tavalyi évben, próba jelleggel elindított e-napló használata, a 2018/2019-es tanévben már kizárólagos dokumentumként működik iskolánkban, így már nemcsak pedagógusaink használhatják az e-naplót, hanem iskolánk tanulóinak szülei is. Minden érintett hozzáférést kapott saját gyermeke e-naplójához, így naprakészen értesülhet minden gyermekét érintő kérdésről, a beírt jegyektől, a hiányzásoktól kezdve, egészen a hiányos felszereléseken át az el nem készített házi feladatokig.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak pedagógusaink, hanem a szülők is szívesen használják az e-naplót, melynek bevezetése pozitív hatott iskolánk életére.

Feketéné Györfi Erika

Papírgyűjtés

Hagyományainkhoz híven, idén ősszel sem maradhatott el a papírhulladék gyűjtés, iskolánkban. A DÖK szervezésében zajlott programba, iskolánk minden tanulója bekapcsolódott. Reggel 7 órától, délutánig hozták a lelkes szülők, gyerekek a feleslegessé vált papírhulladékot. A kitartásnak meglett az eredménye, hiszen összesen 8.800 kg papírt sikerült összegyűjteni, ebből 3.500 kg-ot az alsósok, 5.300 kg-ot pedig a felsősök gyűjtöttek. Minden osztály nagyon szépen dolgozott, amit a gyermeknapon fogunk valamennyi tanulónak megköszönni, valami finomsággal. Addig is, az alsó és felső tagozatosok, 3 legtöbb hulladékot gyűjtő osztályát, pénzjutalommal díjazzuk. Az első helyezettek 5000, a második helyezettek 4000, a harmadikak pedig 3000ft-ban részesülnek.

Köszönjük Mikepércs Község lakosainak is a támogató munkáját, melyet a gyermekeknek nyújtottak.

Az őszi papírhulladék gyűjtés végeredménye:

ALSÓ TAGOZAT

Helyezés Osztály Összegyűjtött papírmennyiség Egy főre eső papírmennyiség Jutalom
1. hely 3.a 1185 kg 49,3 kg/fő 5000 ft
2. hely 4.a 871 kg 39,6 kg/fő 4000 ft
3. hely 3.b 609 kg 25,4 kg/fő 3000 ft
4. hely 1.b 307 kg 18 kg/fő  
5. hely 2.a 162 kg 11,6 kg/fő  
6. hely 1.a 191 kg 11 kg/fő  
7. hely 2.b 162 kg 9 kg/fő  

 

FELSŐ TAGOZAT

Helyezés Osztály Összegyűjtött papírmennyiség Egy főre eső papírmennyiség Jutalom
1. hely 5.b 1286 kg 80 kg/fő 5000 ft
2. hely 6.a 1004 kg 67 kg/fő 4000 ft
3. hely 7.a 1235 kg 62 kg/fő 3000 ft
4. hely 6.b 759 kg 47 kg/fő  
5. hely 5.a 502 kg 36 kg/fő  
6. hely 8.a 544 kg 24 kg/fő  

Feketéné Györfi Erika

Mesemaraton Mikepércsen

 

2018. október 12-én, pénteken délután kapcsolódtak iskolánk lelkes tanulói és pedagógusai a Béres András-emlékév rendezvényéhez. A könyvtár adott helyet a híres néprajzkutató, művészeti vezető, néptánc-koreográfus meséiből vett válogatáshoz, felolvasáshoz.

Az esemény Tímár Zoltán polgármester úr meséjével kezdődött, majd a felsős és alsós diákok olvasták fel kiválasztott meséjüket, melyet az érdeklődők élőben követhettek a Facebook-on.

A történetek nagy részét a szerző Bojtátpróba című kötetéből válogatták a megjelentek. A maratoni láncfelolvasásban a tanulságos pásztortörténetek, állatmesék és csattanós események követték egymást. Jól esett hallani az ízes, magyar nyelvű kifejezéseket a szép kiejtéssel felolvasó gyerekeket és felnőtteket egyaránt. A résztvevőket dicséri, hogy népviseletükkel, öltözetükkel és megjelenésükkel még inkább hozzájárultak az esemény színvonalához. Az eseménnyel párhuzamosan Debrecenben, másnap pedig Rozsályon folytatódott a múltidéző felolvasás.

Köszönjük a lehetőséget és a kedves vendéglátást, mindannyian egy kicsit mi is a múltba repülhettünk és repíthettük a hallgatóságot ezen a délutánon.

Kádárné Erdei Judit

Pályaválasztási szülői értekezlet

Az elkövetkező hetekben és hónapokban nyolcadikosainknak és szüleiknek igen nagy és felelősségteljes döntést kell hozniuk, mely egész életüket befolyásolja. El kell dönteniük, hogy milyen formában szeretnének tovább tanulni, s hogy életük következő néhány évét melyik oktatási intézmény falai között kívánják eltölteni.

A mindennapok folyamán itt, az iskolában a szaktanárok és az osztályfőnök is azon munkálkodnak, hogy a legjobb döntés szülessen.  Abban a szerencsés helyzetben volt az osztály, hogy külső segítséget kapott a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusától, Gyöngyösi Biankától. Sok-sok hasznos információval látta el a megjelent szülőket, a megváltozott középfokú oktatási rendszerről, a felvételi eljárásról, az egyes intézményekről és a hiányszakmákról. Mindemellett, a délelőtt folyamán pszichológiai tesztekkel, képességvizsgáló eljárásokkal, kérdőívekkel, ön-és szakmaismereti műhelyfoglalkozásokkal segítette a gyerekeket abban, hogy sikeresen válasszanak maguknak középiskolát.

Kovács Judit
osztályfőnök

Újra összegyűltek az “agyasok”

Iskolánkban immár hagyomány, hogy a mindenkori 3. és 4. osztályokban az osztályfőnökök egy rajzos, kreatív teszttel felmérik a legtehetségesebb tanulókat. Ők aztán – osztályonként hatan – tagjai lesznek az Agymenők Klubjának. Havonta egy alkalommal különleges foglalkozáson vesznek részt. Az idén okt. 11-én kezdtük el a programot. Hármas csoportokban versenyeztek a kisdiákok, hogy megismerjék a Palacsintás király meséjét. Volt találós kérdés, eszperente nyelvlecke, kulcs-lopás, titkosírás megfejtés, varázsige ráolvasás és palacsinta sütés is. A legügyesebb csapat pozsonyi kiflit kapott ajándékba! Nagyon hamar elrepült a másfél óra, de novemberben újra találkozunk!

                                                                               Ivánka T. Éva

„Lelki egészségünk” interaktív előadás

MENŐ MENZA Mikepércsen

„Lelki egészségünk” interaktív előadás

A lelki egészségünk világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg minden évben október 10-én. Hazánkban 1994 óta. De mi is a lelki egészség? Erről a kérdésről tartott iskolánk felső tagozatos diákjainak interaktív előadást Gyöngyösi A. Bianka pszichológus, pályaválasztási tanácsadó, a „Minta menza” projektünk keretében. Közösen kerestük a választ erre a kérdésre, kinek mit jelent ez a két szó. A kötetlen beszélgetésből is kitűnt, hogy nem a betegség hiányát jelenti, sokkal inkább a mentális és szociális jólétet, a mindennapi élethez és sikeres életvezetéshez szükséges egészségi állapotot. Az előadás végén minden diákunk hasznos tanácsokat, ötleteket kapott egészsége megőrzéséhez, és lelki egészsége megteremtéséhez. Nemcsak elméleti, de gyakorlati tanácsokkal is ellátta előadónk tanulóinkat, amit ezúton is szeretnénk hálásan megköszönni.

Feketéné Györfi Erika

„Az aranyat érő méz”

MENŐ MENZA Mikepércsen

„Az aranyat érő méz”

2018. október 10-én a „Menő menza” projekt keretében „Az aranyat érő méz”-zel ismerkedtek meg behatóbban iskolánk diákjai. A program célja a méz jótékony hatásainak tudatosítása, valamint a méhek és a méhészkedés szerepének megismerése az ökológiai folyamatokban. Iskolánk valamennyi tanulója lelkesen kapcsolódott be ebbe a projektbe is. Volt filmvetítés a méhekről és a mézkészítésről, különféle mézeket kóstolhattak, kvízjátékon keresztül versenyezhettek mit tudnak a méhekről, a kisebbek, kézműves foglalkozáson elkészíthették saját méhecskéiket, valamint szép rajzokat készíthettek “Majáról” a méhecskéről.

Ebéd után, iskolánk napközis tanulói mézeskalács készítésen vettek részt az ebédlőben. Kisdiákjaink a nyers tésztából ügyesen és lelkesen szaggatták ki a változatos formájú alakzatokat, majd nagyon kreatívan díszítették azokat különféle magvakkal és aszalt gyümölcsökkel (földimogyoróval, mandulával, kesudióval, napraforgóval, tökmaggal, mazsolával, aszalt szilvával és aszalt sárgabarackkal). Izgatottan és kíváncsisággal telve várták, hogy kisüljön a sok remekmű. A sütemény nagyon ízlett nekik. Az elkészült finomságokból nagy-nagy örömükre haza is vihettek.

Köszönjük, hogy rendezvényünk megvalósításához helyet biztosított községünk konyhája, valamint köszönjük a 4 lelkesen segítő nagymama – Berki Gézáné, Diószegi Istvánné, Kovács Józsefné, és Lovász Józsefné – közreműködését is.

Tanítványainknak a tetszését nagyon elnyerte ez a nagyon hasznos, szemléletformáló program.

 Feketéné Györfi Erika