A zene ünnepe

Iskolánk tanulói és pedagógusai hosszú előkészület után nagy izgalommal várták október 1-jét. A zenei világnap előzetes feladata ajtódísz készítése volt a zenéről, amit minden osztály nagyon szépen teljesített.

Ezen a napon először a felső tagozat hallgatta meg a Valahol Európában c. musical-ből. A zene az kell… c. dalt. Majd Makó Balázs zongorázott és Makó Éva hegedült. Az alsós gyerekek Babits Mihály – Bródy János: Mindenik embernek… k. dalt hallhatták. Ők is élvezhették a hangszerjátékot.

A műsor kísérőrendezvénye a gyerekek rajzaiból, készített hangszerekből álló kiállítás, ahol egymás alkotásait is megtekinthetik.

E nap különlegessége volt, hogy az órák közötti szünetekben szólt a zene, az udvari játékot is zene kísérte. A zene arra várt, hogy megszólalhasson. S ez mindenki örömére meg is történt. Az esemény a járványügyi készültség időszakában érvényben lévő szabályokat betartva került megrendezésre.

Kiss Éva

KRESZ – délután a napköziben

Első napközis projektnapunkra készülve, szeptember 25-én péntek reggel a gyerekek a közlekedési eszközeiket sorakoztatták fel az iskolában: rollert, kerékpárt, görkorcsolyát hoztak, és nagy izgalommal várták, mikor használhatják végre. 14 órától eljött a várva várt pillanat, a csoportok 15 perces időközönként, felváltva vették birtokukba az udvaron kialakított akadálypályát. A többiek pedig tantermi feladatokat teljesítettek.

Ki-ki a saját csoportjában az alábbi tevékenységek valamelyikein vett részt:

 • Közlekedj biztonságosan játékkal társasoztak, memória játékkal, puzzle kirakóval játszottak, melynek témája a közlekedés volt.
 • STOP! Közlekedj okosan! rajzfilmeket tekintettek meg, kézműveskedtek, feladatlapokat oldottak meg, színeztek, rejtvényt fejtettek, ami szintén a közlekedésről, a jelzőtáblákról szólt.
 • Beszélgettek a közlekedők felelősségtudatàról, a közlekedés veszélyeiről, mire kell odafigyelni, hogyan kell átkelni az úton. A közlekedési táblákról és jelentésükről.
 • Legnagyobb tetszést mégis az udvaron kialakított ügyességi pályán történő rollerezés és kerékpározás jelentette.

Nagyon jól érezte magát valamennyi kisdiákunk ezen a KRESZ – délutánon, ezért lesz még folytatása ennek a napnak. Az esemény a járványügyi készültség időszakában érvényben lévő szabályokat betartva került megrendezésre.

Gulyás Erzsébet
napközis mk.vezető

Európai Diáksport Nap és Hét /2020.09.23 – 09.30./

Iskolánk minden évben részt vesz ezen az eseményen. A vírus helyzetre való tekintettel, a kapott tájékoztatókat figyelembe véve, testnevelés órák keretein belül bonyolítottuk le a rendezvényt. Az órákon az egészséges életmódra, a sport, a mozgás fontosságára is felhívtuk a figyelmet. Amikor az időjárás engedte, voltak olyan osztályok, ahol lefutottuk a 2020 métert is. Akadálypályákat, kerékpáros ügyességi pályákat, sorversenyeket, csapatversenyeket rendeztünk diákjaink számára. Igyekeztünk az órákat a szabadban megtartani, ezzel is erősítve immunrendszerünket. Tartalmas napokat tudhatunk magunk mögött. Az esemény a járványügyi készültség időszakában érvényben lévő szabályokat betartva került megrendezésre.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN
A MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

            Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
 • Az intézménybe való belépéskor infrás hőmérsékletmérésre és kötelező kézfertőtlenítésre kerül sor.
 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be!
 • Szülők csak a kerítésen kívül várakozhatnak!
 • Az első osztályos tanulókat az első két tanítási napon (kedd, szerda), csak 1 hozzátartozó kísérheti be, alapos kézfertőtlenítés után, szájmaszkban!!
 • Ügyintézésre előre egyeztetett időpontban, a Hunyadi utcai bejárat felől érkezve van lehetőség. Belépés minden esetben csak maszkban! Kérjük a szülőket, hogy csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes ügyintézést. Helyette a telefonos (06-52-610-602), email-es (mikepercsihunyadi@gmail.com) ügyintézést javasoljuk.
 • A járvány behurcolása főleg külföldről történik. Így ha a tanuló külföldön járt, s onnan visszaérkezik, kérjük, hogy jelezzék ezt a tényt az osztályfőnöknek. Ebben az esetben az érintett tanulónak karanténban kell maradnia az előírt időszakra.
 1. INTÉZKEDÉSEK AZ INTÉZMÉNYI CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSÉRE A TANÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN
 • A 7.30 előtt az iskolába érkező tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az aulában várakozzanak.
 • A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében megnöveljük a szünetek időtartamát az alábbi csengetési rend szerint:
 1. óra: 7.45 – 8.25
 2. óra: 8.40 – 9.20
 3. óra: 9.40 – 10.20
 4. óra: 10.35 – 11.15
 5. óra: 11.30 – 12.10
 6. óra: 12.25 – 13.05
 7. óra: 13.15 – 13.55
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
 • Az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az átöltözés, lehetőség szerint, külön helyiségben történik. Az alsó tagozat lehetőség szerint a tantermében öltözik át.  
 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
 • Az intézmény területén mindenki (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a maszk viselése a közösségi terekben (aula, folyosó, udvar, mosdók). Kivétel az étkezések időtartama.
 • A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni.
 • A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.
 • Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
 • A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. 
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 • Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

Ballagás 2020

Elérkezett a várva várt nap, 2020. június 20.-a, amikor a ballagó nyolcadikosok a kialakult helyzet ellenére, búcsút vehettek iskolájuktól, a szülők, rokonok, ismerősök pedig online nézhették az élő közvetítést.  A tavaszi hónapokban, amikor otthoni munkára kényszerültünk a vírus miatt, kicsit elkeseredtünk, hogy nem lesz ballagás és nem tudjuk majd méltóan lezárni a nyolc csodás év munkáját. Aggódtunk, hogy nem tudunk úgy elbúcsúzni, mint korábban diáktársaink. A lehetőségekhez mérten, közös összefogással megszerveztük ezt az emlékezetes pillanatot, amely egy fontos esemény a diákok életében. A ballagással lezárul egy korszak a tanulók életében és tovább lépnek, tanulmányaikat középiskolában folytatják, mint ahogy teszik azt a mi diákjaink is.  Aznap, amikor összegyűltünk a gyönyörűen feldíszített iskola épületében, az osztályteremben- köszönet ezért a hetedik osztályos tanulóknak, szüleiknek, osztályfőnöküknek- kettős érzés öntötte el szívünket. Az egyik szemünk sírt, hogy már vége, a másik szemünk örült, hogy felvettek a középiskolába. Nehéz, de ugyanakkor felemelő pillanatok ezek. Új élet, új közösség, új dolgok várnak a végzős diákokra.

A ballagás előtt a 8. osztályos tanulók átvehették bizonyítványukat, valamint elbúcsúztunk egymástól. Izgatottan vártuk a ballagó zenék felcsendülését, amikor utoljára ballagtunk ki együtt az osztályteremből. A „Ballag már a vén diák” című dalt énekelve léptük át a tornaterem küszöbét, a virágokkal feldíszített kaput. A Himnusz eléneklése után a ballagó diákjaink szebbnél szebb versekkel, idézetekkel búcsúztak. Köszönetet mondtak tanáraiknak, szüleiknek, diáktársaiknak. A nyolcadikosok nevében Kapdos Flóra mondta el megható búcsúbeszédét. Igazgatónő a búcsú szövege után szólította a kiérdemelt munkájukért jutalomban részesülő ballagó diákokat, akik átvették az oklevelet és a jutalomkönyvüket. A díjazottak a következők voltak:

Tóth Fanni – Tankerületi Igazgatói elismerés kimagasló teljesítményéért

Danisovszky Ákos és Kapdos Flóra – jó tanulmányi eredményéért

Kelemen Panna, Nagy Márk, szilágyi Cintia, Tóth Péter, Ujlakán Demeter – példamutató szorgalmáért

Gyöngyösi Emese Erzsébet, Szabó Nikolett Lili – kiemelkedő közösségi munkájáért

Kapdos Flóra, Kelemen Panna, Tószegi Tamás – kiemelkedő művészeti iskolai teljesítményéért

Köszönet a szülők aktív munkájának, a közösséget több éven át segítő tevékenységüknek. Az oklevélben részesülő szülők: Kapdosné Toka Krisztina, Kelemenné Hortobágyi Ilona, Nagy Lajosné, Tóthné Bereczki Csilla és Bethlen Margit.

A díjazás után a hetedikesek nevében Lovász Nóra 7. a osztályos tanuló  búcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól. Végezetül a nyolcadikosok osztályfőnöküktől búcsúztak, megköszönve áldozatos munkáját, majd lufival a kezünkben kivonultunk a tornateremből az udvarra, ahol egyszerre elröpítettük a kék, fehér lufikat.

Hiányozni fognak jövőre az elballagó diákok, de az emlékeket szívünkben őrizzük. Kívánunk nekik sok sikert a jövőben a céljaik eléréséhez!

 „Szólj, gondolj, tégy jót,
s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád”
/Vörösmarty Mihály/

Kajatinné Csikai Krisztina (osztályfőnök)

Véget ért egy fejezet…..

Ez a tanév volt az utolsó együtt töltött év számunkra. Négy gyorsan eltelt, kedves emlékekkel teli esztendő után útjára engedjük az alsó tagozatból a negyedikes diákokat. Vár rájuk a felső tagozat! De mielőtt kimondanánk a búcsúszót, számot vetettünk. Iskolánk hagyománya alapján azon diákok, akik példamutató magatartást és szorgalmat tanúsítottak, négy éven át kitűnő bizonyítványt szereztek és még megyei, tankerületi versenyeken is helyezést tudhatnak magukénak Hunyadi-díjban részesülnek. Ebben a tanévben két ilyen diákunk is megfelelt a feltételeknek: Makó Balázs és Makó Éva 4.a osztályos tanulók büszkén vehették át megérdemelt plakettjüket és oklevelüket. Sokat tettek iskolánk jó hírnevéért, köszönet érte!
 
A Hunyadi-díszoklevelet az idén Félegyházi Hanna 4.b osztályos tanulónk kapta, igazolásul, hogy négy éven át példamutató volt szorgalma és magatartása, sőt bizonyítványa is végig kitűnő tanulmányi eredményt mutat. Gratulálunk neki!
 
Szintén hagyomány, hogy negyedik év végén köszönjük meg azon szülőknek a támogatást, a segítséget, akikre mindig számíthattunk:
 
4.a : Makó Balázsné, Ráczné Kovács Erzsébet, Tószeginé Venter Andrea, Tóthné Ádám Andrea, Veszelovszki-Lukács Erika.
4.b: Bethlen Margit, Gavallérné Diószegi Brigitta, Jeneié Szántó Beáta, Molnár Éva.
 
Büszkék vagyunk rátok! Szép volt lányok, fiúk!
Ivánka-Tóth Éva

Ökoskodó

Iskolánk ebben a tanévben is részt vett a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és a megyei Agrárgazdasági Kamara támogatásával meghirdetett “Ökoskodó komplex vetélkedő a fenntartható fejlődését” elnevezésű levelezős versenyén. A verseny négy írásos fordulóból és a döntőből állt volna. A döntőbe a legjobb hat csapat került volna be, az írásos forduló eredményei alapján. A koronavírus miatt március 16-tól digitális oktatás valósult meg. A verseny szervezői a versenykiírás módosítása mellett döntöttek és a beérkezett versenyfeladatok megoldásainak pontszámai alapján hirdettek eredményt. Több mint 50 csapat, 270 gyerek jelentkezett a versenyre. A népes mezőnyben a második helyet szerezte meg az iskola „Nevenincs” csapata. Csapattagok: Besenyei Barbara, Fekete Anna Lili, Lovász Nóra, Sarkadi Melissza. A lányok szabadidőjüket nem kímélve hónapról hónapra igyekeztek a feladatokat megoldani. Mezőgazdaság, vadászat, matematika, művészetek és még számos tudományág ismeretanyagába nyertek bepillantást a verseny folyamán. Köszönöm a lányok munkáját, a szülők segítségét. Köszönöm pedagógus társaim munkáját is, komplex versenyként ez az eredmény az ő mindennapos munkájuknak is köszönhető.

Kelemenné Hortobágyi Ilona
felkészítő pedagógus