OM azonosító: 201255
Cím: 4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.
Tel/Fax: 52-610-602
E-mail: mikepercsihunyadi@gmail.com

 Tájékoztatás az általános iskola 1. évfolyamára
történő beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.
 • Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai: 

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában április 06. 00:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 00:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint].

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021-es tanév első napján történik meg. 

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor. 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére!

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség!  (A benyújtásra második szakaszban van lehetőség előzetesen – emailben, vagy telefonon – egyeztetett időpontban.)

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét! 

Megkérem azon szülőket, akik a második szakaszban élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába íratják gyermeküket, akkor előzetesen jelezzék azt a mikepercsihunyadi@gmail.com email címre küldött levelükkel.

Az emailben kérem, írják meg gyermekük nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét, elérhetőségét és jelenlegi óvodáját, hogy előzetesen tervezni tudjunk a leendő első osztályosok létszámával.

Fontos, hogy ez a levél csak előzetes jelzés értékű, így nem helyettesíti a körzetes gyermek szándék megerősítését és az eltérő körzetből érkező gyermek jelzési kötelezettségét a folyamat során! 

Köszönöm az együttműködésüket.

Amennyiben további kérdésük van az eljárással kapcsolatban, azt a 06-52-610-602 telefonszámon, ill. a mikepercsihunyadi@gmail.com címre várom.

Mikepércs, 2020. április 03.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Digitális oktatás

Intézményünkben a digitális oktatás a KRÉTA rendszerén keresztül fog megvalósulni. Akinek gondja van a KRÉTA rendszer elérésével az alábbi e-mail címen jelezheti:
 
 
A következő adatok megadása kötelező az e-mailben:
 • gyermek neve,
 • gyermek osztálya,
 • szülő neve,
 • probléma leírása. /Jelszó igénylésénél fontos, hogy a diák azonosítóhoz, vagy a szülői azonosítóhoz van szükség jelszó visszaállításra!/

Az iskolában használt tankönyvek, és munkafüzetek nagy részének digitális változata az alábbi weboldalon elérhető:

https://www.tankonyvkatalogus.hu/

Koronavírus akcióterv – új oktatási munkarend

Kedves Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola közösség!

2020-03-13-án, 21.15 órakor az Operatív Törzs határozata alapján Orbán Viktor miniszterelnök úr akciótervet tett közzé (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-viktor-rendkivuli-bejelentese-koronavirussal-kapcsolatos-kormanyzati-intezkedesekrol). Ez egy új  helyzetet teremtett. Ennek értelmében az alábbi forgatókönyvet kell követnünk:

2020-03-16-ával kezdődően a későbbiekben meghatározott időpontig a következők lépnek életbe.

A diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket. Ennek értelmében új oktatási munkarend kerül bevezetésre, amit digitális munkarendnek nevezünk. Ezt a munkarendet a későbbiekben ismertetjük, mivel a kidolgozása jelenleg még folyamatban van.

További tájékoztatásig nincs teendő.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a kormányzati honlapokon (https://koronavirus.gov.huhttps://www.nnk.gov.hu/), az intézményi honlapon (www.hunyadimikepercs.hu), és a KRÉTA rendszer faliújságján keresztül közölt információk tekinthetőek mérvadónak. Az aktuális információkat/ tennivalókat mindig ezeken a csatornákon fogjuk közölni az iskolaközösség tagjaival.

Kérjük, hogy a megfelelő tájékozottság érdekében mindenki naponta többször ellenőrizze az információk aktualitását.

Ügyeleti telefonszámunk: 52/610-602

Az iskolaközösség tagjainak megértését, segítségét előre is köszönjük!

 

Tisztelettel: Fejérné Juhász Mónika intézményvezető

Tájékoztatás a koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatban

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr levele alapján a következő tájékoztatással, kéréssel fordulok valamennyi érintetthez:

A kialakult koronavírus helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedések, feladatok: Minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, külföldi utazást le kell mondani a tanulók, a pedagógusok és családjaik biztonsága érdekében. A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi színházi program határozatlan ideig felfüggesztésre kerül.

Mindannyiunk közös feladata a gyakori kézmosásra szoktatás, a zsebkendőhasználat és távolságtartás tudatosítása. Kérem a szülők, a diákok és a kollégák együttműködését. A már bármilyen betegségben szenvedő gyermekeket önmaguk legyengült immunrendszere miatt is kérem otthon tartani a teljes felépülés idejéig.

Kérem, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe. Azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, ne jöjjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait, ezen kívül más teendőjük nincsen.

Mindannyiunk elemi érdeke, hogy a fertőzést megelőzzük, éppen ezért folyamatos és nagyfokú odafigyelés szükséges mindenki részéről. A megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videókat a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetik el. (Ezek levetítésre kerültek  diákjainknak.)

Intézményünkben az alábbi intézkedéseket hozta az iskolavezetés:

 1. A reggeli iskolába érkezéssel kapcsolatos intézkedések:
 • A szülő a gyermekét az iskola főbejáratáig kísérheti.
 • Kérünk minden diákot, hogy az intézménybe belépve használja a kézfertőtlenítőt.
 1. Napközben:
 • A tanulóknak az utolsó tanítási órájuk után véglegesen el kell hagyniuk az épületet.
 1. Távozás a napköziből:
 • A szülők a napközis tanulókat az épület előtt várják meg.
 • Amennyiben a tanuló 16.00 előtt távozik a napköziből, kérjük hogy a szülő az üzenőfüzetbe jelezze, melyik napon, melyik időpontban kíván távozni gyermeke az iskolából.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

PÉNZ7

Intézményünk idén is csatlakozott az országos szintű PÉNZ7 programjához 2020. március 2. és 6. között. Felső tagozatos diákjaink osztályfőnökeikkel beszélgettek a témahéten, az adott témához kapcsolódóan.

Az ötödik és hatodik évfolyam témája a biztosítások voltak. A program céljai: a tanuló értse és ismerje  meg a védekezés, védelem, váratlan helyzetekre való felkészülés szükségességét.  Ismerjen megoldási lehetőségeket váratlan helyzetekre, tudja és ismerje a biztosítás lényegét (díjért cserébe védelem) és alapvető biztosítási célokat (lakás, balesetek, autó). 

A hetedik és nyolcadik osztályokban a digitális biztonságról esett szó. Az órákon beszélgetés formájában elemezték diákjaink, hogy milyen fizetési módok vannak a készpénzen kívül, milyen veszélyeket rejtenek ezek a fizetési  módok.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

A Debreceni Csokonai Színházban jártunk

2020. március 9-én az ötödik osztályos diákjainkkal a debreceni Csokonai Színházba látogattunk el a Lázár Ervin program keretében. Dés László-Geszti Péter-Grecskó Krisztián: A Pál utcai fiúk zenés játékát néztük meg két részben Molnár Ferenc regénye nyomán. A mai nyelvezet és a modern zenei világ közelebb hozta ezt a történetet a diákokhoz. A klasszikus történet zenés feldolgozása felelevenítette a tanulók által már olvasott regény történetét. Ha valaki még nem olvasta a könyvet, az előadás során megértette, megérthette milyen fontos mondanivalója van a történetnek, mit jelentenek a következő fogalmak: összetartozás, árulás, áldozathozatal, vereség és győzelem. Színvonalas színházi előadásban volt részünk, köszönjük a lehetőséget és az élményt.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

A kis hercegnél jártunk, avagy a jelszó: B-612

A Lázár Ervin Program keretén belül a 3. évfolyamos gyerekek számára „megnyílt a galaxis” február 21-én a Víg Színházban. A Csokonai Színház és a Miskolci Csodamalom Bábszínház koprodukciójának köszönhetően újabb élménnyel lett gazdagabb iskolánk két osztálya, a 3. a és 3.b, akik teljesen térítésmentesen vehettek részt A kis herceg című előadáson.

Antoine de Saint-Exupéry ismert könyve egy szellemi utazás, melyet Debrecenben Wranyecz Artúr alkalmazott színpadra. „Egy párbeszéd a szavak, a mozdulatok, a rajz, a muzsika és a képzelet nyelvén.” Egy történet, mely minden korosztályhoz közel áll, hiszen üzenete mindannyiunk számára könnyen érthető és megfejthető. Miért vagyunk mégis képesek oly hamar feledni azt az ártatlan és tiszta szemléletmódot, amit a kis herceg közvetít?! Újra és újra át kell élnünk azokat a valószínűtlen cselekményeket, melyek túllépnek a mesék birodalmán, hogy gyermekek maradhassunk! Mert ezek a történetek a MI történeteink. Itt vannak mellettünk, velünk, bennünk!

A darabban a Pilótát Bakota Árpád színművész; a Rózsát, a Királyt, az Iszákost, a Lámpagyújtogatót, a Kígyót Mészáros Ibolya művésznő játszotta, míg a Róka, a Hiú, az Üzletember és a Földrajztudós szerepeit Papp István elevenítette meg. A csillagtúra kiskertészeknek szólt, akik bizony nagyon jól érezték magukat ezen a modern feldolgozású előadáson! A Lázár Ervin Programnak köszönhetően egy gyönyörű utazáson vettek részt a 3. évfolyamosaink és osztályfőnökeik, akik alig várják az újabb kalandokat!

Sápi Ildikó

Véget ért az „Ovisuli”….

De a következő tanévben  újra indul…

Ovisulis foglalkozásaink a 2019/2020-as tanévben is nagy sikerrel zajlottak. Közel 30 nagycsoportos kisdiákot láttunk vendégül, minden hónapban, októbertől, márciusig. A visszajelzések szerint nemcsak a gyerekek, de a szülők is nagyon jól érezték magukat ezeken az alkalmakon. Fő célkitűzésünk a gyerekek iskolára való felkészítése volt, játékos fejlesztő feladatokkal. A szülők programjai a megszokottak szerint zajlottak. Az idén is nagyon népszerű volt az iskolaérettségről szóló előadásunk, de a BTM, SNI fogalmak tisztázása, a problémás gyerekek szűrésének lépéseit, az otthoni fejlesztés módszereit is szívesen hallgatták a szülők. A hit és erkölcstan, ill. a beiratkozás kérdéseit is alaposan körbejártuk. A programokba három pedagógus kapcsolódott be minden alkalommal, Ivánka Tóth Éva és Pásztorné Pálfi Judit a leendő első osztályosok osztályfőnökei, valamint Daragó Katalin fejlesztő pedagógus. Nagy segítséget jelentett Kovács Judit angol nyelvet oktató kollégánk, Kovács Szilvia Brigitta grafika tanszakunk vezetője, valamint Török Gergely, néptáncpedagógusunk. Mint minden évben most is nagy érdeklődés kísérte, Szilágyiné Virág Emilia gyógypedagógus tájékoztatását az iskolaérettségről, illetve az ide kapcsolódó jogszabályok módosításáról. Köszönet, valamennyiük magas színvonalú munkájáért!

Utolsó foglalkozásunkat is hagyományainkhoz híven zártuk. Oklevéllel, „Ovisulis” éremmel búcsúztunk , bár nagyon sajnáltuk, hogy több tanítványunk is lemaradt az Ovisuli zárásáról, betegség miatt.
Úgy érezzük, hogy azok a családok, akik bekapcsolódtak ebbe a programba, azok hétről hétre minden olyan információ birtokába jutottak, ami az iskolakezdéshez elengedhetetlenül fontos, sőt azon túl is érdekes tapasztalatokkal gyarapodtak.

A szülői kérdőíveket- hasonlóan az eddigi évekhez-, idén is kitöltötték a jelenlévő szülők, melyeket a következő tanévkezdéskor hasznosítani tudunk. Örömmel olvastuk, hogy nem csappant az Ovisuli népszerűsége, kollégáinkat felkészültnek, gyerekcentrikusnak jellemeztek, de a programokkal is nagyon elégedettek voltak a szülők. Megerősítettek bennünket abban, hogy tovább folytassuk a programot, mely már hetedik éve segíti a mikepércsi szülőket, gyerekeket az iskolakezdésben.

Fontosnak tartjuk községünk lakosainak a tájékoztatását munkánkról, így minden Ovisulis foglalkozásunkról az iskolánk honlapjára cikkeket, fényképeket készítettünk, melyet szíves figyelmébe ajánljuk, a leendő Ovisulis szülőknek és gyermekeknek!

                                                                                                                            Feketéné Györfi Erika
intézményvezető helyettes
az Ovisuli koordinátora