Hit- és erkölcstan

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35/A §-a kötelezővé tette az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatását. A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette erkölcstan (2016 óta etika), vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.

A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 182/A §-a (5) szerint a leendő első osztályos tanulók szüleinek beiratkozásakor egy Nyilatkozat kitöltésével kell az iskolát tájékoztatni a választásukról. A választás egész tanévre szól, év közben nincs lehetőség változtatásra. Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.

Az EMMI rendelet 182/B §-a (7) szerint a szülő a következő tanévre módosíthatja választását a Nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a tanév kezdését megelőző május 20-a.

Iskolánkban hitoktatást végző egyházak:

Magyar Katolikus Egyház
hitoktató: Solti Attila

Magyarországi Református Egyház
hitoktató: Makó Balázsné

Nyilatkozat letöltése