Hírek kategória bejegyzései

Legfrissebb hírek az iskola életéből!

Papírgyűjtés

 

2018.05.04-én iskolánkban papírgyűjtést szerveztünk. Alsósok, felsősök egyaránt lelkesen vettek részt a programban. Az alsósok szülei hozták a papírt, a felsősök többsége szülői segítség nélkül is gyűjtött a faluban. Az összegyűjtött mennyiség kicsivel kevesebb, mint az őszi eredményünk, de ez általában így szokott lenni.

Alsó tagozat eredményei:

  I. hely    2.b osztály
 II. hely    2.a osztály
III. hely   4.b osztály

Felső tagozat eredményei:

  I. hely    8.b osztály
 II. hely    5.a osztály
III. hely   5.b osztály

Szima Gáborné

 

Nárcisz Futófesztivál

A Méltóság Mezeje Program keretében idén is megrendezésre került intézményünkben a Nárcisz Futófesztivál. Maga a kezdeményezés 10 évvel ezelőtt indult el Debrecenből, ma már számos Magyarországi település szervez Nárcisz Futófesztivált több ezer ember részvételével. A nárcisz szerte a világon a rákbetegeket, rákban haldoklókat gondozó szervezetek szimbóluma, az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek, a ragaszkodásnak a kifejezője. A résztvevők csatlakozásukkal az emberi méltóság tiszteletét, és a gyógyíthatatlan betegek iránti együttérzésüket fejezik ki.

Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

TANKERÜLETI SZAKMAI NAP

Feketéné Györfi Erika:

2018. április 4-én a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szervezésében, iskolánk pedagógusai Szakmai napon vettek részt a környező települések iskoláiban. Mint évek óta minden alkalommal iskolánk is aktívan bekapcsolódott a programsorozatba. Daragó Katalin, iskolánk fejlesztő pedagógusa tartott bemutató, képességfejlesztő foglalkozást, melyre igen nagy volt az érdeklődés. 24 kolléga tisztelt meg bennünket jelenlétével. A bemutató óra célja volt a jó gyakorlatok átadása mellett a tanórákon integráltan oktatott BTMN-es tanulók differenciálásának gyakorlati megvalósítása, valamint módszertani segítségnyújtás fejlesztő feladatok bemutatásával. Szakmai programunk második felében, a foglalkozáson megtapasztalt gyakorlatot, elméleti tudásával támasztotta alá kolléganőnk. Jó hangulatú beszélőkör alakult ki a program végére, ahol a megjelent pedagógusok saját tapasztalataikat osztották meg egymással, a sikerekkel és a nehézségekkel együtt.

A külső helyszíneken résztvevő pedagógusaink, így számoltak be tapasztalataikról: TANKERÜLETI SZAKMAI NAP bővebben…

Köszönetnyilvánítás

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevében köszönetemet szeretném kifejezni a Hunyadi-bálon megjelent minden vendégnek, támogatónak, tombolanyeremény-felajánlónak.
Köszönet azért, hogy hozzájárulásukkal támogatták iskolánk alapítványát, a Gyermekekért Alapítványt, ezáltal segítve intézményünk fejlődését!
A 809 000 Ft-os bevételt udvarunk gyermekbaráttá alakítására szeretnénk fordítani.

Nagyon sok ember ajánlotta fel idejét, erejét, pénzét, szervezőkészségét annak érdekében, hogy rendezvényünk jól sikerüljön. Köszönöm segítségüket!
  Köszönetnyilvánítás bővebben…

„Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba!” -Várjuk jelentkezését!

Iskolai könyvtárunkkal részt vettünk az Eszterházy Károly Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI), valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)és a Magyar Olvasástársaság „Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba!” címmel hirdetett állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázatán.

A pályázatot kiíró két intézmény 30+5 könyvcsomagot sorsolt ki azon iskolai könyvtárak között, akik fontosnak tartják az értő olvasás és a kortárs gyermek-és ifjúsági irodalom olvasásának népszerűsítését. A pályázat keretében a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is kisorsolásra került.

A pályázat céljai:
• A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom olvasásának népszerűsítése
• Felhívni a figyelmet az élményszerző olvasás fontosságára
• Az iskolai könyvtárak funkcióinak megerősítése. Felhívni a figyelmet arra, mekkora előny az, ha az iskolában van könyvtár
• Figyelemfelhívás arra, hogy nagy állománygyarapítási hiány van ma a magyar iskolai könyvtárakban
• Megmutatni, hogy kellő állománnyal, hozzáértő könyvtáros szakemberrel elérhető, hogy a gyerekek, fiatalok olvassanak
• A szakmai tudásmegosztás előmozdítása, jó ötletek, jó gyakorlatok terjesztése

A pályázattal kapcsolatban különböző olvasásnépszerűsítő feladatokat kell megvalósítanunk. Ehhez várjuk azon szülők, nagyszülők és gyerekek jelentkezését, akik szintén fontosnak tartják, és szívesen részt vállalnának ezekben az olvasásnépszerűsítő programokban. Írnunk kell könyvkritikákat, véleményeket, ajánlásokat az olvasott könyvekkel kapcsolatban, vetélkedőket, feladatlapokat állítunk össze, felolvasó klubot működtetünk, olvasásnépszerűsítő plakátokat, könyvillusztrációkat stb. készítünk.
Jelentkezni 2018.03.01-től személyesen lehet az Óvoda u 4 sz. alatt a könyvtárban „Olvass és alkoss” jeligével! Minden kedves jelentkezőt szeretettel várunk!

Kovácsné Diós Emese
könyvtáros