Hírek kategória bejegyzései

Legfrissebb hírek az iskola életéből!

Möbiusz matematikaverseny

Április 17-én iskolánk felsős tanulói közül évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt az  Irinyi Károly Általános Iskola és AMI Fekete Borbála Általános Iskolája által szervezett Möbiusz matematikaversenyen, melyre Szentpéterszegen került sor. A feladatok tananyagra épültek, kompetencia alapúak voltak, illetve érdekes logikai problémákat tartalmaztak. A verseny mottója: „A matematikus legjobb műve emelkedett művészet, tökéletes, vakmerő, mint a képzelet legrejtettebb álma, világos és egyszerű, mint az elvont gondolat.” A verseny eredménye: Nagy Márk 7. a osztályos tanuló 3. helyezést ért el.  Felkészítő pedagógus: Kajatinné Csikai Krisztina

FEOSZ Országos rajzverseny- „Átverések az interneten”

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége által kiírt rajzpályázatra összesen 672 rajz érkezett, több mint 100 budapesti és vidéki iskola diákjaitól. A tanulók színvonalas anyagokban mutatták be, mit gondolnak, milyen tapasztalataik vannak a megtévesztő reklámokról. Az Országos Rajzverseny Pályázatot, a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával, Magyarország valamennyi általános- és középiskolája számára, három kategóriában hirdették meg. 

„Átverések az interneten!”,

-„Tisztességtelen élelmiszerreklámok, ahogy én látom”,

-„Csalogató reklámok”

A diákok feladata az volt, hogy a kiválasztott témakörhöz kapcsolódó, véleményük szerint tisztességtelen, megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot mutassanak be az általuk készített rajzokban.

Tóth Fanni grafika tanszakos hallgatónk, „Átverések az interneten” kategóriában  I.helyezést ért el.

A díjátadóra Budapesten 2019. április 15-én, ünnepélyes keretek között, a sajtó jelenlétében került sor. 

Kovács Szilvia Brigitta
felkészítő pedagógus

Tavaszi Tankerület Szakmai Napok

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által szervezett, tavaszi Tankerületi Szakmai Napok programsorozatába – mint minden tanévben -, iskolánk pedagógusai is bekapcsolódtak. Tíz helyszínen, 20 pedagógusunk képviselte iskolánkat. A kínálat nagyon sokszínű volt, így tanáraink, tanítóink, minden területen hasznos információkhoz juthattak, jó gyakorlatokat sajátíthattak el szakmabeli kollégáktól, külső szakemberektől. A tapasztalat minden kollégánál hasonló volt: jól szervezett, szakmailag megalapozott, hasznos, a gyakorlatban is jól alkalmazható módszertani megújuláson vettek részt kollégáink.

Nemcsak megfigyelői, de aktív részesei is voltunk a programsorozatnak, hiszen iskolánk is bemutató órát tartott, a program keretében. Az iskolában zajló eseményekről, Pásztorné Pálfi Judit, alsós munkaközösségvezető a következő beszámolót készítette:

Mastery learning bemutató óra, kettős óravezetéssel:

Iskolánk idén is aktív szerepet vállalt a Tankerület Szakmai Napokon. Intézményünk két pedagógusa Daragó Katalin fejlesztőpedagógus és Kádárné Erdei Judit tanítónő vezetésével Mastery learning magyar órát láthattak kettős óravezetéssel a hozzánk érkező pedagógusok. Az első osztályos tanulók három csoportban dolgoztak fel egy mesét.  A Mastery learning módszernek megfelelően a csoportba sorolás óra eleji méréssel történt. A legtöbb segítséget igénylő gyerekek a fejlesztőpedagógussal dolgoztak, a legügyesebbek önálló feladatot kaptak, míg a harmadik csoportban az osztálytanító vezetésével dolgozták fel a szöveget. Az óra végén minden csoport beszámolt az elvégzett feladatáról. Nagyon jó volt látni, hogy a módszer segítségével minden tanuló az egyéni állapotának és képességének megfelelő segítséget kapta. Különböző szinteken jutottak ismeretek birtokába a tanulók úgy, hogy közben az egész osztály részesei is voltak, hiszen a segítségnyújtás az osztályteremben történt, így nem maradt ki senki a közösséghez tartozás érzéséből.

Az órát szakmai korreferátum követte, ahol a bemutató órát tartó pedagógusok elemezték a látottakat, majd a kollegák is megoszthatták véleményüket, tapasztalataikat, kérdéseiket. A visszajelzések alapján is elmondhatjuk, hogy sok kollegának nagy segítséget adó, a gyakorlatba is átültethető módszert láthattunk, amely révén, egy nagyon hasznos napot töltöttünk együtt.  

 Pásztorné Pálfi Judit

Komplex Tanulmányi Verseny, felső tagozat

Iskolánkban 2019. április 10-én rendeztük meg felső tagozatos tanulóink számára az immár hagyományosnak mondható Komplex Tanulmányi Versenyünket. Az esélyegyenlőséget biztosítva a csapatokat a helyszínen sorsoltuk ki, így minden csapatba minden évfolyamból került versenyző. Matematika, magyar nyelv, angol nyelv, földrajz és történelem tantárgyakból mérték össze tudásukat diákjaink. A feladatlapok megoldására hatvan perce volt a csapatoknak. A következő eredmények születtek:

I. helyezett: Zöld csapat

Csapattagok: Diós Eszter 8.a, Diószegi Nándor 6.a, Kapdos Kristóf 5.b,  Kelemen Gréta 6.b, Kelemen Panna 7.a

II. helyezett: Piros csapat

Csapattagok: Kacsó Zsolt 6.b Lovász Nóra 6.a Nagy Márk 7.a Nyulászi Ernő 8.a Szikszai Anita 5.b

III. helyezett: Sárga csapat

Csapattagok: Bardi János 6.b Báthori Csenge 8.a Juhász Anna 6.a Kapdos Flóra 7.a Kelemen Zsófia 5.b

Gratulálunk diákjainknak!
Köszönjük a szaktanárok munkáját!

Kelemenné Hortobágyi Ilona

Gyalogtúra a Vekeri tóhoz

Április 17.-én délután, több mint 30 felsős diákkal, kellemes 12 km-es gyalogtúrán vettünk részt a Vekeri tóhoz. A programhoz három pedagógus is csatlakozott, melynek indítéka,  április 22.-e, A Föld napja. A megmozdulásunk célja, hogy felhívjuk tanulóink figyelmét a környezetvédelem fontosságára, melynek egyik mozzanata a tudatos közlekedés. Egészen egyszerű cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá változtathatjuk a körülöttünk lévő világot. Elég, ha csak odafigyelünk tetteinkre, és azok következményeire. Ha minden nap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, döntünk stb. környezetünk fenntarthatósága érdekében, máris tettünk valamit a változásért. Szeretnénk, ha a tanulóink ráébrednének arra, hogy a gyaloglás, séta jó dolog, mert nemcsak egészségünket őrizzük, hanem környezetünket is védjük. A túrát 3 óra alatt teljesítettük, beleértve a fél órás pihenőt a tónál. Úgy gondolom, hogy a tavaszi szünet előtti utolsó délutánt hasznosan, jó kedvűen töltöttük el.

Kajatinné Csikai Krisztina

Nárcisz Futás

2019. április 25-én iskolánk is csatlakozott a Magyar Hospice Alapítvány által szervezett Nárcisz Futáshoz. Minden év áprilisában a sárga nárciszok virágzásakor futással ünnepeljük a reményt hozó, életet szimbolizáló virágok megjelenését. A program célja, hogy a gyerekek megtanulják, a győzelmet és a vereséget is megfelelő méltósággal kell kezelni, nemcsak a sportban, hanem az élet bármely területén. Ezen a napon a virágot szimbolizáló sárga pólóban a betegekért, az emberi méltóságért futottunk, kifejezve együttérzésünket a súlyosan beteg emberek számára.

Köszönjük segítő közreműködésüket a mikepércsi Polgárőröknek.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

 

Digitális témahét

A digitális témahét 2019. április 8-12 között valósult meg, mely kezdeményezéshez iskolánk idén is csatlakozott. A mai világban elengedhetetlen a modern technikai eszközök biztos használata, ezért a tanulók digitális eszközhasználatának erősítése volt a cél, alsó és felső tagozaton egyaránt. A diákok összemérhették tudásukat több digitális felületen (Kahoot, Google Forms, Learningapps), valamint az animációkészítés alapjaival is megismerkedhettek. Applikációk segítségével feltérképezhették lakóhelyük növény és állatvilágát is. A gyereket sok pozitív élménnyel távoztak a foglalkozások után.

Marinó Sándor

Angol verseny Debrecenben

Nyolcadikos lányaink – Bánik Luca, Kovács Dorottya és Tóth Boglárka – egy igazi kihívásokkal teli vetélkedőn mérettették meg magukat április 10-én a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában, a város két tannyelvű iskoláiban, illetve a nyelvet emelt szinten tanuló diákjaival szemben. Az idei tanévben kiírt feladat nem volt más, mint feldolgozni egy angolszász ünnepet, majd angol nyelven Power Point -ban készült prezentációt készíteni.
Az emlékezés napjára (Remembrance Day) esett a lányok választása és előadásukkal, illetve a témához kapcsolódó, saját kivitelezésű, kreatív alkotásaikkal méltán érdemelték ki a három tagú szakmai zsűri elismerő szavait. A dicséret nemcsak a prezentációjuknak szólt, de szövegének érthetősége, nyelvtani helyessége és a lányok szép kiejtése is kiemelkedő volt.
Miután a zsűri értékelte és pontozta az előadásokat quiz feladatokkal folytatódott a verseny. a két forduló végeztével az összesített pontszámokat tekintve a mikepércsi lányok az ötödik legjobbak lettek. Büszkék vagyunk rájuk! 

Kovács Judit

Országos Alapműveleti Matematikaverseny megyei forduló

Április 03.-án 4.-8. osztályos tanulók közül évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt az Országos Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulóján, Létavértesen. A verseny célja. a tanulók számolási és kalkulációs képességének mérése és a tanulók tudásának összevetése. A megyei döntőn évfolyamonként történt a verseny, a feladatsorok megoldására 60 perc jutott. A megoldások javítását követően körzeti eredményhirdetésre került sor. A körzetében első hat helyezett tanulót oklevéllel díjazták. Eredmények:

Nyulászi Ernő 8.a osztályos tanuló 3.  helyezés

Girán Zsombor 4.a osztályos tanuló 4. helyezés.

Felkészítő pedagógusok: Kajatinné Csikai Krisztina és Somogyi Tiborné.