Beiratkozás – 2022/2023. tanév

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

2022. április 6-án megnyitják a KRÉTA beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2022. április 21. (csütörtök) 08:00-18:00 és 2022. április 22. (péntek) 08:00-18:00

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk szíves figyelmüket a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.

Mivel a gyermeket személyesen kell beíratni intézményünkbe, kérjük foglaljon előzetesen időpontot e-mailen (mikepercsihunyadi@gmail.com) vagy a 06-52/610-602-es telefonszámon 2022. április 04-től.

A sorban állás elkerüléséért kérjük a foglalt időpontok betartását! Aki nem foglalt időpontot előre, annak előfordulhat, hogy várakoznia kell! 

A beíratás helye:
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola,
4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (Letöltés)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Letöltés)
 • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról (Letöltés)

továbbá

 • Tanulói adategyeztető lap (Letöltés)
 • Nyilatkozat az iskolai rendezvények alatt a tanulóról készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételről (Letöltés)
 • Nyilatkozat napközi igényléséről (Letöltés)
 • Nyilatkozat diétás étrend igénybevételének szükségességéről (Letöltés)
 • Nyilatkozat szakköri részvételről (Letöltés)

A nyilatkozatok nyomtatványai letölthetők az iskola honlapjáról.

A diákigazolványokat a kormányablakokban (okmányirodákban) tudják intézni, de ez ráér szeptemberig. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken segítséget nyújt.

Elérhetőségeink: mikepercsihunyadi@gmail.com vagy 06-52-610-602

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő az Nkt. 7. § (2-3) bekezdése értelmében az iskola elutasító döntése ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

A tanköteles korba lépő gyermek – az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik – vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az Oktatási Hivatalnak (Nkt. 91.§) és a körzetes iskola intézményvezetőjének köteles bejelenteni!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

Üdvözlettel:
Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

BÁI – Szülői tájékoztató – 2022

Napközis projektnap: Szabadtéri játéknap

2022. március 25-én megrendezésre került a Szabadtéri játéknap, napközis tanulóink számára. Ezen a remek programon a sporté volt a főszerep. A csoportok lelkesen vettek részt a különböző mozgásos tevékenységeken, iskolánk udvarán. A közelgő ünnep alkalmából, húsvéti nyuszihoz és hímes tojáshoz kötődő játékok is színesítették az ügyességi versenyek palettáját. Volt zsákban ugrálás, mocsárjárás, medicinlabda gurítás, húsvéti ajándék csomagküldő verseny, plüss nyuszi adogató verseny, húsvéti tojást megkaparintó gyorsasági verseny, Világbéke kulcsának megszerzése, sorverseny formájában. A játéknap nagyon jó időben és hangulatban zajlott, kellemes kikapcsolódást jelentett a gyerekeknek. A nagy sikerre való tekintettel reméljük jövőre is megvalósulhat ismét ez a rendezvény.

Kimás Istvánné

Komplex tanulmányi verseny

2022. március 23-án tartottuk a felsősök  komplex tanulmányi versenyét. 6 csapatot alakítottunk ki a jelentkező diákokból. A csapatok 4 feladatlapot kaptak: természetismeret, irodalom-történelem, angol, fizika-kémia tartalmú kérdésekkel. A csapatok tagjai közötti együttműködés helyenként akadozott, de végül sikeresen megoldották a feladatokat. Az eredményhirdetést április elsején a DÖK-napon tartottuk.

III. helyezett csapat névsora:
Reményi Zsuzsa
Simon Dorina
Rácz Zita
Bíró Péter
Tarján Soma
Gyöngyösi Endre

II: helyezett csapat névsora:
Kapdos Kristóf
Széles Réka
Bögös Bendegúz
Makó Éva
Kiss Petra
I. helyezett csapat névsora:

Grecskó Tímea
Gavallér Krisztián
Aleksza Gergő
Zabos Jázmin
Jankó Mihály

Gratulálunk a helyezetteknek!

Természettudományos Nap

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ EFOP-3.2.5 pályázata keretében Természettudományos Napot szerveztünk iskolánkban, 2022. március 18-án.

A programon 47 felső tagozatos diák vett részt. Kollégáimmal igyekeztünk változatos formában felkelteni a természettudományos tárgyak iránti érdeklődést, segíteni a pályaorientációt. Volt titkosírás, kincskeresés, sok-kísérlet, rejtvények, érdekes feladatok az állatokról. A diákok érdeklődőek, nyitottak voltak, bátran vállalták a kísérletezésben való részvételt is. Itt is érvényesült, hogy ha érdekes dolgokkal foglalkozunk, és odafigyelünk, akkor repül az idő.

A jókedvű csapatmunka emléke remélem sokáig megmarad!

Pálinkás Antalné

Nőként a világért

Iskolánk felső tagozatos diákjai közül 7 csapat is nevezett a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Nőként a világért elnevezésű versenyére. A verseny célja a korukat megelőző, kiemelkedő tehetséggel, értelemmel bíró nők munkásságának megismerése, továbbá a társadalomban betöltött szerepük fontosságának hangsúlyozása. Az első fordulóban az űrhajózás történetébe, azon belül is a női űrhajósok munkásságába nyertünk bepillantást. A verseny második fordulójának feladata egy videó készítése volt, melynek témája: A lányok motiválása az űrhajós szakma felé – Hogyan motiválnád a lányokat, hogy ezt a területet válasszák? Az I. korcsoportban iskolánk Űrutazók csapata a 2. helyet szerezte meg. Csapattagok: Grecskó Tímea, Makó Éva, Reményi Zsuzsa. Szívből gratulálok az elért helyezéshez.

“Próbáld megérteni, hogy ki vagy és mit akarsz csinálni;
ne félj elindulni ezen az úton, és megtenni, amit csak kell,
és dolgozz annyit, amennyire csak kell, hogy ezt elérd. ” /Sally K. Ride/

Kelemenné Hortobágyi Ilona

PÉNZ7

Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott a PÉNZ7 – pénzügyi és vállalkozói témahéthez március 7-11. között. Felső tagozatos diákjainkkal a pénzügyi tervezés, megtakarítások témában oldottunk meg feladatokat. Matolcsy György videó üzenetének megtekintése után a feladatok megoldása során a takarékosság fontosságáról, módjairól, pénzügyi fogalmakról szereztünk újabb ismereteket. A felnövekvő generációk számára fontos a tudatos pénzügyi tervezés, a megtakarítások fontosságának ismerete.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

„Ma 1848.március 15-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékezünk.”  hangzott el az ünnepi műsor elején. Történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése. Fontos volt, mert a magyar színekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a nemzeti tudat érzését. Magyarország ezen a napon az összefogásról, a küzdeni akarásról, az önzetlenségről tett tanúbizonyságot. E nevezetes nap alkalmából a hatodikos évfolyam lelkes tanulói ünnepi műsorral készültek, melyben felelevenítették a történteket, emlékeztek a forradalom áldozataira. Elszavalták a Nemzeti dalt és hallhattuk a márciusi ifjak 12 pontban összefoglalt követeléseit. A műsort táncos koreográfiákkal és egy szabadságról szóló jelenettel tették emlékezetessé.

„A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze
Itt élned, halnod kell.”

Köszönet a műsorban szereplő diákoknak és segítő pedagógusoknak.

Kovács Szilvia Brigitta (dekoráció)
Marinó Sándor (hangosítás)
Török Gergely (néptánc)
A műsort összeállította: Kelemenné Hortobágyi Ilona (6.a), Kajatinné Csikai Krisztina (6.b)

Kajatinné Csikai Krisztina

Agymenők

Az Agymenők, tehetséggondozó újabb foglalkozása, 2022. február 23-án került megrendezésre.

Nagy örömömre, a gyerekek nagyon nagy lelkesedéssel érkeztek. A csapatok kialakítása után, többféle  anyanyelvi fejtörő feladatokban sikerült összemérniük a tudásukat, ahol nemcsak a jó válasz, hanem a gyorsaság is számított.  Érezhető volt az izgalom, az egészséges versenyszellem és a győzni akarás. 

Nagyon hamar elrepült az idő, és a foglalkozás végét elégedetten zártuk, ahonnan a gyerekek mosolyogva távoztak.

Márciusban újra találkozunk!

Holczerné Bodnár Adél

Hit- és erkölcstan oktatás 2022/2023. tanév

A 2022/2023. évi hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről 2022. március 9-én (szerdán) 17 órai kezdettel tájékoztató napot szervezünk iskolánk 6. sz. tantermében . A tájékoztatóra azokat a szülőket várjuk, akiknek gyermekei a következő tanévben lesznek intézményünkben 1. osztályosok, valamint azokat a szülőket is, akiknek gyermeke már intézményünkkel jogviszonyban áll. A tájékoztatón jelen lesznek az egyházak képviselői.

Iskolánkban hitoktatást végző egyházak:

Magyar Katolikus Egyház
hitoktató: Solti Attila

Magyarországi Református Egyház
hitoktató: Vancsainé Pongor Eszter