MindLab: gondolkodásfejlesztés interaktív játék során

A 2018/2019-es tanévben, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával bevezettük iskolánkba a MindLab módszert, melyet szakköri formában valósítunk meg heti 1 órában, az első és ötödik évfolyamon. Mi is ez a MinLab?

A MindLab módszer összetett gondolkodási és életvezetési képességek elsajátításában segít, melynek eszközei gondolkodtató társasjátékok.

A logikai társasjátékok széles skáláján keresztül fejleszti a gyerekek gondolkodását, szociális készségeit, érzelmi intelligenciáját és problémamegoldó képességét. Megtanítja, hogyan alkalmazhatóak ezek az új kompetenciák az iskolai eredmények javítására és a jobb életvezetésre. Lehetővé teszi az életben hasznosítható készségek élményszerű, tapasztalatokra épülő elsajátítását, amely így mély nyomot hagy minden gyermek gondolkodásában.

A MindLab foglalkozásokon a gyerekek korosztályos csoportokban dolgoznak, heti egy alkalommal. Minden foglalkozáson megismerkednek egy társasjátékkal, és az ahhoz kapcsolódó taktikai és stratégiai gondolkodási és cselekvési mintákkal. A játék élményszerzés, ezért szívesen és magától ismétel a gyerek, közben a gyorsan szerzett ismeret elmélyül, gyakorlattá válik. A MindLab órán többek között megismerkednek a Quoridor, Octi, Abalone, Pylos, Csúcsforgalom játékokkal. Az óra menetében a játék elsajátítását követően bizonyos oktató helyzeteket vizsgálunk meg, hogy abban milyen taktikát a leghelyesebb követni, ezzel a gyerekek problémamegoldó képességét fejlesztjük. A MindLab felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a MindLab foglalkozásokon résztvevő gyerekek tanulmányi eredménye javul. A program alkalmas tehetséggondozásra is, de ugyanígy bizonyos tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésére is.

Mitől egyedi a MindLab? A MindLab ott ragadja meg a gyerekek figyelmét, ahol azt a legjobban leköti – a játékon keresztül. A MindLab megtanítja a gyerekeket, hogyan gondolkozzanak a gondolkodásról. A MindLab fejleszti a gyerekek társasági készségeit: a csapatmunkát, az együttműködést, a szóbeli és nem-szóbeli kommunikációs készségeket. A MindLab fejleszti a gyerekek érzelmi készségeit: hogyan dolgozzák fel a sikert, a kudarcot, hogyan uralkodjanak érzelmeik felett és hogyan tanuljanak saját hibáikból.

2018. november 21-én nyílt napra invitáltuk az elsős MinLabos tanulóink szüleit, hogy bemutassuk, hol tartunk, milyen is ennek a módszernek a gyakorlati megvalósítása. Nagy érdeklődésre számítottunk, ami be is bizonyosodott. A szakköri foglalkozás előtt, egy kis módszertani betekintést nyújtottam a szülőknek, majd egy közel egy órás szakköri foglalkozás keretében bizonyították gyerekeink a módszer nagyszerűségét. A vidám és felszabadult hangulatú „játékórán”, remélem, sikerült a szülőket is meggyőznöm arról, hogy a játékokon keresztül milyen eredményes tehetséggondozás érhető el, és iskolánk mindent megtesz azért, hogy tanulóink részesei lehessenek a legújabb módszertani újításoknak.

Feketéné Györfi Erika

“Mesés hagyományaink” projekt iskolánkban

Iskolánk is kapcsolódott a “Mesés hagyományaink” címet viselő projekthez, melynek célja, hogy a gyerekekhez eljusson az élőszavas mesemondás és hallgatás élménye. A projekt keretében, november 19-én és 20-án Könyvtárunkban drámaelőadás-sorozatot tartott az Ort-Iki Báb –és Utcaszínház. A színház tagjai maguk írják és rendezik darabjaikat, készítik bábjaikat, eszközeiket, szervezik előadásaikat. Fontosnak tartják, hogy az előadások függetlenek olyan technikai eszközöktől, mint a világítás, a hangosítás. A játszók és nézők tere között általában nincs éles határ, a drámai helyzet megoldásában gyakran kap szerepet a közönség. Az utcai és vásári báb – illetve színjátszás hagyományait követik, témáikat többnyire a népi középkori drámai örökségből merítik. Előadásaik bizonyítják, hogy akár a legkisebbek számára is érthetőek, követhetőek a több száz éve megfogalmazott szövegek, szófordulatok és morális tartalmak.

 Rendhagyó irodalom óra keretében lehettünk részesei, Benedek Elek:  Kökény Matyi című magyar népmese interaktív előadásnak. A könyvtárban berendezett “színházteremben” a színészek, a gyerekek aktív közreműködésével keltették életre a mesét. Ezáltal a hallgatóság maga is részesévé vált az előadásnak, ami sokkal élményközelibbé tette a tanulók számára a történetet. A humoros eseményeken jókat nevettünk, élveztük, hogy mi magunk is a színdarab szereplőivé válhattunk. 

Feketéné Györfi Erika

Eredményeink a Lilla téri iskolában

November 16-án, pénteken, népes csapattal vettünk részt az immár hagyományos –  Lilla Téri Általános Iskola által meghirdetett -, megyei komplex tanulmányi versenyen.

Tar Gréta 4. a osztályos tanuló rajzával első – felkészítő tanára Kovács Szilvia Brigitta -, a népdalénekes csapat, Sárosi Petra, Nagy Míra és Kelemen Zsófia – felkészítő pedagógusuk Szabó Julianna -, második helyezést ért el.

Prózamondásban Kapdos Flóra 7.a osztályos tanuló első, Szilágyi Cintia 7.a osztályos tanuló második helyezést ért el, Kelemen Zsófia 5.b és Bánik Luca 8.a osztályos tanuló pedig különdíjban részesült. Felkészítő pedagógusaik Szarvasné Joó Anikó és Szil András.

Feketéné Györfi Erika

Természettudományi nap Budapesten

2018.11.17-én, szombaton, kora reggel 24 diákkal keltünk útra, hogy ezt a napot a Természettudományi Múzeumban és a Csodák Palotájában töltsük. Célunk a fizikai, biológiai és földrajzi ismeretek játékos formában történő bővítése, az érdeklődés felkeltése volt.  Csodálatos ásványokat, kitömött állatokat láttunk, érdekes feladatokat oldottuk meg. A jó időben, szép napsütésben, sétáltunk a Parlament mellett, megfigyeltük a Dunát, a budai hegyeket, nevezetes épületeket is felismertünk. A program csúcspontja a „Csopa”, a Csodák Palotája volt. Óriási interaktív játék, kísérletek, előadás tarkította a délutáni programot. Hamar eltelt az idő. Még az állomásra menet gyönyörködhettünk a kivilágított Budapestben is. Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazdagabban értünk haza.

Pálinkás Antalné
Kelemenné Hortobágyi Ilona

Közlekedő Kisokosok

Iskolánkat négy tanuló képviselte a 2018. november 16-án megrendezett Gyermek Iskola Kupa területi döntőjének vetélkedőjén, melyet a Berettyóújfalui Területi Balesetmegelőzési Bizottság szervezett, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Első osztályból Bene Balázs, második évfolyamból Beke Lilla Zsófia, harmadik osztályból Makó Balázs és negyedik évfolyamból Bögös Bendegúz szerezte meg iskolánknak, csapatjátékban, a III. helyezést. Felkészülésük során diákjaink  nemcsak a közúti közlekedés szabályaival ismerkedtek, sokkal inkább a legjellemzőbb forgalmi helyzetekről, a veszélyhelyzetek felismeréséről és kezelésükről szereztek tudást, valamint biztonságtudatuk is nagymértékben fejődött. A vetélkedőn számot adtak elméleti és gyakorlati (kerékpáros) közlekedési ismereteikből is. A csapatverseny vidám hangulatban zajlott, melyet a nap végén  eredményesen, jókedvvel, sok ajándékkal hagytunk a hátunk mögött. 

Fekete Zsuzsa

“Agymenők” másodjára

November 14-én újra összegyűltek az „agyasok”. Most, a foglalkozás témáját nagyrészt játékok alkották: koncentrációs babzsák adogató, hangfelismerés és követés csukott szemmel, bizalom erősítő vonatozás, kép rajzolása közösen. Sokat nevettünk egymáson és magunkon is. Kiderült nem is olyan könnyű vakon megbízni a másikban, vagy engedni, hogy a másik rajza érvényesüljön. Persze azért dolgoztunk is: kompetenciás szövegértő feladatokon mérték össze a csapatok a tudásukat: elvonatkoztatásokat kellett megtalálniuk, szinonima párkeresés volt, valamint a részből kellett kitalálni az egészet. Nagyon gyorsan elszaladt a délután. Na, de lesz még folytatás…

                                                                                Ivánka T. Éva

 

 

Nyílt órák az első évfolyamon

November 12-én az 1.a osztályban, és az 1. számú napközis csoportban,  november 15-én pedig az 1.b osztályban és a 2. számú napközis csoportban tartottak pedagógusaink nyílt órákat, foglalkozásokat, ahol, az oktató-nevelő munka iránt érdeklődők számára bepillantást engedtünk az iskola hétköznapjaiba. Magyar, matematika és angolnyelv órák óravezetéséről, tanítási módszereiről szerezhettek információt a szülők és az óvónők.  A részvétel mindkét osztályban igen magas volt, ez is bizonyítja a szülők felelősségteljes szerepvállalását, az iskolával való együttműködését.

Meddig jutottak? Milyen munka folyik itt? Ezek a kérdések érdekelték leginkább a szülőket, és mi büszkén mutattuk meg felkészült pedagógusaink és lelkes kisdiákjaink mindennapjait. A játékos, de munkás délelőttöket, vidám hangulatú, de tartalmas napközis foglalkozások zárták.

Reméljük, a szülők megítélése is pozitív volt, és azzal a véleménnyel mentek haza iskolánkból, hogy nagyon jó kezekben vannak gyermekeik.

Feketéné Györfi Erika
intézményvezető-helyettes

 

Mesekiállítással egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozás

2018. november 14-én az első osztályosokkal részt vehettünk a Debreceni Irodalom Házában egy mesekiállítással egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozáson. Ez a program a Keszekusza Mese elnevezést kapta. Nem véletlenül, hiszen a gyerekek találkozhattak Gombóc Artúrral, a Hétfejű sárkánnyal, a legkisebb Ugrifülessel, Misi Mókussal, a nagy Ho-Ho-Ho Horgásszal, de találkoztak még Süsüvel, a Tv Macival és még sok kedves mesefigurával. A gyerekeknek feladatok megoldásával kellett segíteni a meseszereplőknek. Barangolásunk során becsöppentünk a népmesék csodás birodalmába is, ahol megelevenedett szemünk előtt az Óperenciás-tenger, az üveghegy és az égig érő mesefa is. Miután minden szereplő kijutott a tisztásra, jutalmul megtekinthettünk egy diafilmet Vukról, a kis rókáról. Egy kalandos napot tudhatunk magunk mögött, köszönet érte iskolánk fenntartójának, amiért támogatták programunkat.

Takácsné Zilahi Vanda

Ovisuli 2

November 13-án második alkalommal találkoztunk a nagycsoportos gyerekekkel és szüleikkel az Ovisuli keretében. A szülőknek Szilágyiné Virág Emília gyógypedagógus tartott előadást az iskolaérettségről, melyet a szülők nagyon érdeklődően fogadtak. A gyerekek komplex képességfejlesztő foglalkozásán a térben, síkban, időben való tájékozódás mellett, a viszonyszavak, a figyelemfejlesztés, valamint a beszédértés voltak főszerepben.

Reméljük, mindenkinek hasznos időtöltést nyújtottunk, és a december 11.-i foglalkozásunkon ismét együtt tölthetünk egy hasznos órát.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a decemberi, karácsonyra hangoló foglalkozásunkra, melyet egy jó hangulatú táncházzal fogunk kezdeni, a művészeti iskola bemutatásának keretein belül.                                                                             

Feketéné Györfi Erika
az Ovisuli koordinátora

Házi vers- és prózamondó verseny

Ismét megrendeztük  felső tagozatban, az iskolai vers- és prózamondó versenyt.

A verseny pedagógiai célja:

A magyar kultúra értékeinek ápolása, az irodalmi alkotások tolmácsolása, a költészet népszerűsítése, a kulturális identitás erősítése, tehetséggondozás.

Az alábbi eredmények születtek:

  5. évfolyam 6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam 
I.hely Veszelovszki Lili 5.a Lovász Nóra 6.a Kapdos Flóra Tóth Boglárka
II.hely Kelemen Zsófia 5.b Besenyei Barbara 6.b Szilágyi Cintia Kovács Dorottya
III.hely Szikszai Anita 5.b Sarkadi Melissza 6.b Szabó Nikolett Lili Kovács Anna

Szil András