Ballagás 2021

A 2020/2021-es tanév második félévében ismét otthoni tanulásra, digitális órákra váltottuk a megszokott iskolai munkát. Szerencsére a nyolcadikosaink rendben megírhatták a központi írásbeli felvételi feladatlapjait, és el is küldtük jelentkezéseiket. Már csak az volt a kérdés, hogy ballagunk-e, és ha igen, akkor hogyan?

Május elején, amikor visszatértünk az iskola falai közé, örültünk a sikeres felvételi eredményeknek, és egyből a ballagás volt a téma. A tabló készült, a műsor szerkezete is összeállt, próbáltunk, már csak a helyszín és a mód volt kérdéses.  Május végére az is tisztázódott: sokak örömére az iskola udvarán rendezhettük meg, és vendégeket is hívhattak a családok. 

És eljött a várva várt nap: 2021. június 19-e.  A gyerekek izgatottan érkeztek, nézték a feldíszített tantermeket, folyosót. Szervezkedtek, vitték a köszönő virágokat, ajándékokat, tanáraiktól búcsúztak.  Próbálgatták a tarisznya viselését, vágták le a rózsák töviseit, készülődtek. A csillogó szemekben némi megilletődéssel indultak el a műsor elején.

A Himnusz közös éneklése után a köszöntő szavak, majd Lovász Nóra búcsúzó verse hangzott el.  A hagyományokat követve átadták a zászlót a hetedikeseknek, ezzel is jelezve, hogy most már ők az iskola legnagyobbjai. Sarkadi Melissza búcsúzott a nyolcadikosok nevében. Szintén hagyomány, hogy az anyukákat egy –egy szál virággal köszöntik a ballagók. Megható pillanatoknak voltunk tanúi.

 Verses búcsúzás, majd intézményvezető asszony kedves szavai következtek.

Sor került a jutalmak átvételére, tanulóink, és az osztályok munkáját segítő szülők is könyveket és okleveleket kaptak.

Elismerésben részesült:

  • Kitűnő tanulmányi eredményéért Besenyei Barbara és Sarkadi Melissza.
  • Kiemelkedő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi munkájáért  Szemere Zoltán.
  • Kiemelkedő tanulmányi eredményéért Orbán Zsanett.
  • Jó tanulmányi eredményéért Éles Dávid és Lovász Nóra.
  • Példamutató szorgalmáért Szemán Szabolcs.
  • Kiemelkedő közösségi munkájáért Győrfi Boglárka és Kovács Lajos.
  • Nyolc éven át tartó kiemelkedő művészeti iskolai teljesítményéért Kovács Lajos és Lovász Nóra.

A szülők támogatása, segítsége is elismerést érdemelt. Az osztályért végzett munkájukért oklevélben részesült:

8.a: Kovácsné Jóga Ilona, Lesi Irma, Lovászné Juhász Ágnes, Szabadosné Pallás Edina
8.b: Élesné Kiss Éva, Szőllősi Mária

Tankerületi igazgatói elismerésben részesült kiemelkedő szakmai munkájáért Szil András és Kelemenné Hortobágyi Ilona, kimagasló versenyeredményeiért Kelemen Zsófia.

Ezután meghallgattuk Széles Réka hetedikesek nevében elmondott búcsúztatóját, majd versek, zenés koreográfiák következtek: a mottó itt is a búcsúzás volt.

A második rész idézeteinek és gondolatainak elmondásakor több olyan tanuló is szerepet vállalt, aki nem szokott közönség elé állni.  Derekasan helytálltak. Ezután ismét intézményvezető asszony vette át a szót, és elbúcsúztatta a nyugdíjba vonulókat: Gulyás Erzsébetet és Szil Andrást. Ők az életpályájuk méltatása után a Kásler Miklós miniszter úr által adományozott Szolgálati Emlékérmet vehettek át Majosi Pálma tankerületi igazgató asszonytól.

 A sok jókívánság után ismét a nyolcadikosoké volt a szó, illetve a tér.  A ballagás végén a megszokott lufik helyett galambok elengedése következett, jelképezve, hogy bár sokfelé visz az út, a végén mindenki hazatalál.

Ez a korszak lezárult, a következőkre erőt, egészséget, kitartást kívánunk minden elballagott tanulónak és családjaiknak is!

Végül az ünnepségen is elhangzott egyik idézettel zárom soraimat:

Rossz a világ? Légy jó tehát magad!
Üres a lét? Adj tartalmat neki!
Az ember szolga mind? Légy te szabad!
Hidd sorsodat bátor versenyre ki!
(Komjáthy Jenő)

Pálinkás Antalné
a 8.a osztály osztályfőnöke