Iskolai tehetséggondozás

Iskolánk mindig is nagy hangsúlyt fordított a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra, ehhez kapcsolódóan 2015. évben indítottuk el

AGYMENŐK

néven alsó tagozatos tehetséggondozó programunkat.

Egy munkacsoportot alakítottunk, mely alsós pedagógusokból áll. Célul tűztük ki, hogy egy komplexebb fejlesztést valósítunk meg. A gyerekek egész személyiségét fejlesztjük a különböző területek fejlesztése által. A programban résztvevő gyerekek kiválasztásában a Torrance-tesztet használtuk. Ez a pszichológia teszt a kreativitási jellemzőket méri. Természetesen figyelembe vettük az osztályfőnökök véleményét, értékelését, mivel ők ismerik a legjobban a tanulókat. Így választottuk ki a 3. és 4.osztályos tanulók közül, azokat, akik mindezek alapján a legalkalmasabbnak mutatkoztak. Osztályonként öt-öt tanulót.

A programban résztvevő oktatók: Almásiné Szentjóbi Ildikó, Fekete Zsuzsanna, Ivánka Tóth Éva, Nagy Lajosné, Somogyi Tiborné. Meghatároztuk melyek azok a képességterületek, amelyeket leginkább fejleszteni érdemes. Kiválasztottuk a témákat, összeállítottuk a munkatervet. A következő műveltségterületeket választottuk: nyelvi játékok, hagyományok ápolása, önismeret- drámajátékok és művészetek. Havonként másfél órában egy foglalkozást tartunk  önismereti, együttműködési és drámajátékok témában kooperatív munkaforma alkalmazásával.

 

Célunk nem kizárólag ismereteket átadni, hanem olyan módszereket alkalmazni, amely a gyermekek képességeinek sikeres, eredményes kibontakoztatását szolgálja.