Kedves Látogató! 

Szeretettel köszöntöm intézményünk valamennyi diákja és dolgozója nevében a

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola honlapján.

Célunk, hogy honlapunk látogatói állandóan frissített, aktuális hírekhez, új információkhoz jussanak oktató-nevelő munkánkról, az azt meghatározó dokumentumainkról és az iskolai élet minden színteréről.

 

Iskolánkról röviden:

Az intézmény minden dolgozója olyan környezet és iskolai atmoszféra megteremtésén és fenntartásán munkálkodik, melyben diákjaink jól érzik magukat.
Pedagógiai munkánk alapvető célja a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése. Ennek érdekében kiemelkedő szerepet kap az alapkészségek, képességek ill. kulcskompetenciák fejlesztése. Minden évfolyamon biztosítjuk a felzárkóztatás és a tehetséggondozás lehetőségét.
Kiemelten fontosnak tartjuk az idegennyelv oktatását. Az angol nyelv óraszáma az első három évfolyamon heti 1 óra, negyedik évfolyamon heti 3 óra. Ötödik évfolyamtól az emeltszintű oktatást választók számára heti 5 óra, a nem emelt szinten tanulóknak heti 3 óra.
A matematika és magyar órák a felső tagozaton bontott, ún. nívócsoportban kerülnek lebonyolításra. Így teremtve lehetőséget az egyéni előrehaladás, az egyéni tempó figyelembevételére.
A szülői igényeknek megfelelően az alsó tagozatos tanulóinknak délután napközis foglalkozást biztosítunk, napi háromszori étkezéssel.
Az iskola 7 órától fogadja a diákokat, és 17,00 óráig lehet igénybe venni a napközis ügyeletet.

Célunk, hogy boldog és sikeres gyerekeket neveljünk. Ezt a célt, csak a szülőkkel együtt érhetjük el. Ezért számunkra fontos, hogy minden szülő bizalommal forduljon hozzánk, bármilyen észrevétele, gondja, kérdése van, megpróbálunk segíteni.

A teljesebb képért ismerkedjen meg közelebbről is intézményünk életével, amihez jó böngészést kívánok!

Legyen vendégünk máskor is!

                                                                                            Üdvözlettel:

Feketéné Györfi Erika
igazgató