Gyermekekért Alapítvány

Az alapítványt 1994-ben alapította a község általános iskolájának akkori igazgatója (Gombos Imréné). Azóta folyamatosan működik.

Az alapítvány adatai:

Az alapítvány neve: Gyermekekért Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1.
A bírósági nyilvántartásba vételi végzés száma: 60.658/1994/6
Az alapítvány adóigazgatási száma: 18543724-1-09
Az alapítvány pénzforgalmi jelzőszáma: 60600046-10017911

Az alapítvány célja:

Az iskolában folyó nevelés és oktatás támogatásával a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése, az eredményesebb tanulás anyagi feltételeinek biztosítása.

Az alapítvány által folytatott tevékenységek:

  • Az egész iskolát átfogó kulturális rendezvények finanszírozása,
  • tehetséges tanulók versenyekre eljuttatása, jutalmazása, díjazása,
  • versenyeredményekért, szereplésekért járó jutalomparti és jutalomkirándulás támogatása,
  • táboroztatás és kirándulások segítése,
  • szabadidős tevékenységek támogatása,
  • a már kialakult helyi nevelési hagyományok folytatása,
  • művészeti iskolai eszközök beszerzése,
  • a tanulók ellátásához szükséges eszközök, berendezések, anyagok, felszerelések biztosítása.

Az alapítvány egyéb feladatait az Alapító Okirat, illetve az 1997. évi CLVI. törvényben, valamint az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szellemében, valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően a Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma határozza meg.

Az alapítvány nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik alapítványunk javára támogatást nyújtanak!

Szíves támogatásukban továbbra is bízva:

Tengyelné Gábor Viola
a kuratórium elnöke

Az alapítvány beszámolói elérhetőek itt.
Az alapítvány aktuális egyenlege elérhető itt.


Kérjük, támogassa iskolánkat adója 1% -ának
felajánlásával! GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY,
adószámunk: 18543724-1-09