Fenntarthatósági témahét alsó tagozat (2021.április 19-23.)

Iskolánk alsó tagozatos diákjai ebben a tanévben is kapcsolódtak a Fenntarthatósági témahéthez, melynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai keretek között. A 2021. évi Fenntarthatósági témahét kiemelt témái: az erdő, mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. Mi az alsó tagozattal az „Erdő mint ökoszisztéma” témája köré szerveztük a témahetet. Ehhez segítségül vettük az „Erdő, erdő, de magas a teteje… címet viselő modul anyagot. A modul az erdő szintjein keresztül megismerteti a diákokat az elmúlt év kiemelt figyelmet élvező élőlényeivel, átveszi a fontosabb tudnivalókat az erdőről, az erdő szintjeiről, az erdő növény-és állatvilágáról. Az osztályok a modul segítségével megtanulták az Erdő, erdő, de magas a teteje… az Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő… illetve az „Erdő szélén házikó…” kezdetű dalokat. Az Erdő Ernő bácsi meséi sorozatból nagyon sok érdekes információ birtokába jutottak a gyerekek a Mi az az erdő? Többféle erdő létezik? Hogyan kell az erdőben viselkedni? Miért van szemét az erdőben? részekből. A rövid figyelemfelkeltő kisfilmek olyan nagy sikert arattak a diákok körében, hogy a témahetet követően is szeretnénk beépíteni a tanórákba a még nem látott részeket. A kicsikhez változatos módon vittük közel a természetet, építve a képzeletükre, fantáziájukra. Rajz óra keretében például mindenki megalkothatta a saját fáját majd külön kis csoportokat alkotva erdőrészleteket hoztak létre, amelyekből megszületett az osztály erdője. Voltak osztályok, ahol technika óra keretében négy évszak fa, hóvirág készült, volt ahol tölgyfa kelt életre,  máshol erdei rovarok elevenedtek meg háromdimenziós formában. Bevetettük a drámapedagógia eszközét is, és a gyerekek saját maguk váltak élő fává, szemeteszsákok felhasználásával kreatív módon erdővé változtak. Tanultunk erdei illemszabályokat, készült erdei bakancslista, játékos performance keretében megelevenítették a tanulók  az  erdő szintjeit, erdei puzzlet raktak ki, anagrammát oldottak meg, de játszottak „Fától kapott tiszta levegő…” játékot testnevelés órákon. Magyar órán a kisebbek erdővel kapcsolatos meséket, szövegeket dolgoztak fel, a nagyobbak az „Erdő fohásza„ című verssel ismerkedtek meg.  Az „Erdőböngésző” tananyag segítségével játékos feladatokon keresztül ismerkedhettünk meg az erdők élővilágával. A nagyobbak elkészítették flipbookon az erdő szintjeit, megismerték a turistaútvonalak jelzéseit is. Valamennyien nagyon élvezték a programokat, aktívan bekapcsolódtak az adott óra feladataiba. Bízunk benne, hogy sikerült felhívnunk a figyelmüket arra a sajnos szomorú tényre, hogy világszerte pusztulnak az erdők, melynek megállítása létfontosságú az emberiség számára. A hozzájuk közel álló játékos szemléletformálás jó lehetőséget biztosított arra, hogy ők is jobban érzékeljék a környezetvédelem jelentőségét.

Pásztorné Pálfi Judit
munkaközösség-vezető