Nemzeti Összetartozás Napja

Iskolánk minden évben megemlékezik a Nemzeti Összetartozás Napjáról. Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon. 121 éve már, hogy az első világháborút lezáró békerendszer alapján Magyarország határai megváltoztak.

2021. június 4-én iskolánk felső tagozatos tanulóival – figyelembe véve az egészségügyi szabályok betartását – a Szil András, Almásiné Szentjóbi Ildikó és Fekete Zsuzsa által 2016-ban készített emlékműsort néztük meg. Minden osztály külön-külön, egyedül tekinthette meg a műsort. A műsorral emlékeztünk a régi nagy Magyarországra, elszakított honfitársainkra és arra, hogy összetartozunk.

„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Kelemenné Hortobágyi Ilona
felsős munkaközösség-vezető

A Nemzeti Összetartozás Napjára emlékeztünk az alsó tagozatos kisdiákokkal június 04- én. Célunk volt, hogy a mai generáció is megismerje, továbbadja történelmünknek ezt a szomorú fejezetét, és az összetartozás szívmelengető érzésével gondoljon mindig arra, hogy határainkon túl is élnek magyarok. Igyekeztünk az ő nyelvükön felidézni ezt a gyászos történelmi eseményt. Megnéztük a Peti utazása Nagy Magyarországon című rajzfilmet, kézműveskedtünk, készült nagy Magyarország kavicsból, énekeltünk a Csík zenekarral, hallgattunk verset és mindenki elmondhatta miért jó magyarnak lenni.

Pálfi Judit
alsós munkaközösség-vezető