„A híresztelések ellenére….”

TÁJÉKOZTATÁS

Az utóbbi időben egymásnak és a valóságnak ellentmondó hírek terjedtek el iskolánk jövőjével kapcsolatban. Ezért március 7-én Kapornai Judit Igazgató Asszony, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezetője, iskolagyűlésre hívta meg a szülői munkaközösség tagjait és a pedagógusok képviselőit. Az eseményen, melyen Tímár Zoltán Polgármester Úr is részt vett, az alábbi tájékoztatást kapták az érdeklődők:

  • Igazgató Asszony tájékoztatta a megjelenteket, hogy nincs tervben semmilyen átszervezés, összevonás más iskolával (lsd.Sáránd).
  • Minden évben két osztályunk (helyszűke miatt) az Óvoda u.4.sz. alatt tanult. Mivel a Polgármesteri Hivatalnak ide kell költöznie egy nyertes pályázat miatt, így szükségmegoldásként (3 hónapra) a kultúrházban fejezi be az idei tanévet a két 2.osztály.
  • Mivel a helyszűke régi probléma, ezért a jelenlegi iskolaépület ( Nagyváradi u.1.sz.) lesz majd bővítve. Az iskolabővítési pályázat közbeszerzésének kiírása jelenleg folyamatban van. Amíg nem valósul meg a projekt, azért hogy ne kelljen a gyerekeket a székhelytől távol oktatni, két modern, komfortos mobiltanteremben tanulhatnak majd a diákok szeptembertől- Tankerületünknek köszönhetően – amelyet iskolánk udvarán állítanak majd fel.
  • Igazgató Asszony és Polgármester Úr közösen cáfolták, hogy az iskolabővítési munkálatok alatt iskolabuszokkal szállítják majd tanulóinkat a környező települések iskoláiba.

Reméljük, hogy az esetleges bizonytalanságot sikerült eloszlatni.

Igazgató Asszony elégedett az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkával, magas színvonalúnak tartja az intézményünkben folyó tevékenységet. Pedagógusaink töretlen lelkesedéssel végzik munkájukat és nagy szeretettel várják az iskoláskorú gyermekeket, akiknek a beíratására április 11-én, és 12-én lesz lehetőségük a szülőknek 7.30-17.00 óra között a Nagyváradi utca 1.sz. alatti épületben.

Fejérné Juhász Mónika
 intézményvezető