ß összes bejegyzése

Középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a karácsonyfa alatt

Bánik Luca nyolcadik évfolyamos tanulónk számára az advent időszaka a szokásosnál is nagyobb izgalommal telt, hiszen már alig várta, hogy kezében tarthassa a sikeres középfokú szóbeli nyelvvizsgát tanúsító bizonyítványát. A sok-sok tantárgyi ötös, az előkelő versenyeredmények már az elmúlt tanévek során igazolták Luca angol nyelv iránti elhivatottságát és tehetségét, mostanra pedig olyan sokoldalú nyelvtudásra tett szert, mellyel valós eséllyel indult neki október közepén a Debreceni Egyetem egynyelvű, államilag elismert angol középfokú szóbeli (DEXAM) megmérettetésének.

Nem kis akadályt kellett legyűrnie, hiszen igen összetett feladatokon keresztül a két legfontosabb nyelvi alapkészséget mérte a vizsga; a beszédkészséget és a beszédértést. Sikeres vizsgázóként angol nyelven kellett folyamatos társalgást folytatnia a vizsgáztatókkal mind személyes, mind pedig általános, közérdekű témákról. Egy általa húzott témát kiselőadás formájában kellett kifejtenie; megfogalmaznia azzal kapcsolatos benyomásait, személyes élményeit. A DEXAM szóbeli vizsga páros vizsga, mely emellett azt is jelentette, hogy egyszerre két vizsgázó volt jelen és adott témát illetően egymással kellett társalogniuk, a téma előnyeit és hátrányait megvitatniuk és érvelni saját véleményük mellett.

Másik helyszínen, egy másik napon zajlott a hallott szöveg értését mérő vizsga. Ezen a megmérettetésen arról kellett Lucának számot adnia, mennyire képes könnyedén megérteni életszerű szituációkban rögzített hangfelvételeket különböző témákban; milyen pontossággal érti mind a tartalmat, mind pedig a beszélő nézeteit, attitűdjét, a témához való hozzáállását. Minden vizsga alkalmával három rögzített szöveg hangzik el és mindegyikhez három különböző feladattípus kapcsolódik, nem könnyű kihívás elé állítva ezzel a vizsgázókat. Örömteli viszont, hogy Luca ezen a vizsgarészen a maximálisan megszerezhető 25 pontot könnyedén bezsebelte.

Hogyan jutott el ez a kislány a „This is an elephant.”-től addig, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyen? Köszönhető iskolánknak, hiszen itt Lucának lehetősége volt, már igen korán, első osztályban megismerkednie az angol nyelvvel és természetesen megkedvelni azt. Kisiskolásként könnyen, erőfeszítés nélkül, sok dal és mondóka segítségével nem volt nehéz ráhangolódnia a nyelvre. Majd a felsőbb osztályokban már tudatos nyelvtanulóvá cseperedett, aki az emelt szintű oktatás keretein belül heti öt alkalommal tanulta és tanulja az angolt azóta is.  A nyelv szeretete olyannyira megfertőzte Lucát itt, az iskola falai között, hogy szabadidejében is szívesen foglalkozik vele és eredetiben olvassa kedvencét, a Harry Potter regényeket.

Hihetetlenül büszkék vagyunk Lucára és reméljük, hogy ezzel a kimagasló teljesítménnyel példaként áll majd az alsóbb évfolyamos kisdiákok előtt is, akik hasonló lelkesedéssel és elhivatottsággal fogják tanulni a nyelvet.

Kovács Judit

Kék vödör akció iskolánkban is

A kék vödrök váltak a Dorkász karácsonyi adománygyűjtő akciójának jelképévé. A segélyszervezet csaknem tíz éve gyűjti ezekben a tartós élelmiszert, hátrányos helyzetű embereknek. De mi is az a Dorkász?

„Dorkász” személynév, a Tábita görög megfelelője. A Biblia szerint, Joppéi nőtanítvány volt, aki sok jót tett és bőven osztogatott alamizsnát az embereknek. Amikor meghalt, Péter apostol feltámasztotta (ApCsel 9,36-41).

Iskolánk, mint minden évben, idén is csatlakozott a kék vödör akcióhoz, hiszen pedagógusaink is fontosnak tartják, hogy diákjainkat az együttérzésre, az segítségnyújtásra ösztönözzük. Osztályonként több vödröt is megtöltöttek tanítványaink tartós élelmiszerrel, remélve, hogy mi is segíthetünk a nélkülözőkön.

Feketéné Györfi Erika

Csoportkép

A Békessy Béla Vívócentrumban jártak harmadikosaink

Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben

A Békessy Béla Vívócentrumban jártak harmadikosaink 

December 13-án, 46 harmadikos diákunk, osztályfőnökeik kíséretében egy nagyszerű sport programon vettek részt Debrecenben, a „Pályaorientáció megerősítése a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Intézményeiben” című projekt keretében. A program célja a vívás megismertetése és népszerűsítése volt.

 A vívás egy optimális és komplex sport, ami fejleszti a pontos koordinációs készséget, figyelmet, fegyelmet, ritmusérzéket, állóképességet és tudatos, pontos mozgásszervezést igényel.

A gyerekek a foglakozáson komplex fejlesztésben részesültek:

 Rövid játék után bemelegítés következett, majd a mozgáskoordináció javítását, a figyelmi-, és kognitív funkciókat fejlesztő koordinációs gyakorlatok kerültek előtérbe. Ezután közösen áttekintették a fontosabb tudnivalókat a vívósportról, az alapvető szabályokról, valamint a fegyvernemek közötti különbségekről (kard-tőr-párbajtőr). Itt a gyerekek kézbe vehették a különböző fegyvereket, vívó fejvédet, és ruházatot.

Tanulóink megtanulták a vívásspecifikus mozgást, a tisztelgést, a vívólépéseket előre – hátra, valamint a kitörést. Elvégeztek különböző lábmunka gyakorlatot, pl. távolságtartás, fegyveres lábmunka.

Minden gyerek a korosztálynak megfelelő műanyag vívófelszerelést kapott (tőr, fejvéd), mellyel párban, egymás ellen vívhattak “élesben”. A vívás után levezető reflexjáték következett.

Minden gyermek egy apró “vívós” ajándékot kapott, ami hozzájárult ahhoz, hogy sok kisdiák azzal a gondolattal lépett be iskolánk kapuján, hogy: „holnaptól én is szeretnék vívni járni!”

Ivánka-Tóth Éva, Pásztorné Pálfi Judit

Ovisuli!

A decemberi Ovisuli az ünnepvárás hangulatában telt. A foglalkozás legfőbb célja a finommotorika fejlesztése volt, karácsonyi képeslapot készítettünk a gyerekekkel, majd apró ajándékkal leptük meg óvodásainkat. A szülők, ez idő alatt – kicsit módosítva a programtervet-, a leendő első osztályos tanító nénikkel, és az iskolai szokásokkal ismerkedtek. A két bemutatott pedagógus, Almásiné Szentjóbi Ildikó, és Benéné Kiss Andrea lesznek az első évfolyam osztályfőnökei, a következő tanévben.

Reméljük, mindenki jól érezte magát iskolánkban, és a következő foglalkozásokon is megtisztelnek bennünket jelenlétükkel! Addig is mindenkinek Boldog, Békés Ünnepeket Kívánunk!

Feketéné Györfi Erika
intézményvezető-helyettes

Pályaorientációs tanácsadás

A Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat pszichológusa, Gyöngyösi Bianka immár második alkalommal látogatott el iskolánkba, hogy segítséget nyújtson a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosainknak. Személyre szabott, egyéni pályaorientációs tanácsadásban részesültek diákjaink, ahol az előzetesen megírt önismereti tesztfelméréseket értékelte ki a szakszolgálat szakembere. A gyerekeknek ez alkalommal lehetőségük nyílt még alaposabban megismerni saját személyiségüket, képességeiket, készségeiket, bizonyos szakmák iránti pályaérettségüket, ami által remélhetőleg már minden diákunk könnyebben tud dönteni jövőjével kapcsolatban.

Kovács Judit

Pályaorientáció

Iskolai rajzverseny

Iskolánkban a  hagyományoknak megfelelően idén  is megrendezésre került  a házi  rajzversenyünk,  amelyen az  1-2. és  a 3-4 évfolyamos tanulóink vettek részt.
A versenyzőknek egy rövidebb terjedelmű  meséhez kellett illusztrációt  készíteniük, meghatározott időkeret alatt, szabadon választott technikával .
Az alkotásokat  két tagú zsűri értékelte, figyelve a kreativitást, a kidolgozást, valamint a tartalom hitelességét.

Kovács Szilvia Brigitta

A következő eredmények születtek:

1-2.évfolyam

I. helyezett: Makrai Hanna 1.b
II. helyezett: Kelemen Sára 1.b
III. helyezett: Szabó Anikó 2.a

3.-4.évfolyam

I. helyezett: Pálfi Kitti 4.a
II. helyezett: Makó Éva 3.a
III. helyezett: Tar Gréta Zsófia 4.a

Adventi készülődés

December 7-én az adventi készülődés jegyében, vidám hangulatú klubdélutánt tartottunk iskolánkban. A tánc és zene mellett izgalmas vetélkedőkkel, ügyességi feladatokkal, csapatversenyekkel, interaktív játékokkal gondoskodtunk a felhőtlen szórakozásról. Este a gyerekekkel közösen csodálhattuk meg, amint kigyulladnak az adventi fények, a főtéren álló karácsonyfán. A  meleg tea, a finom pogácsa, a szaloncukor és a mandarin illata, a karácsonyi dalok közös éneklése igazi adventi hangulatot teremtett.

Pásztorné Pálfi Judit

Megérkezett a Mikulás!

 Az idei tanévben, hó hiányában, repülővel érkezett iskolánkba a Mikulás. A gyerekek kitörő lelkesedéssel fogadták, de néhányan kicsit megszeppenve várták, hogy bekopogtasson az osztályukba. Rengeteg rajzzal, énekelve várták a gyerekek a nagyszakállút, aki egy egész délelőttöt nálunk töltött. A bátrabb diákok, engedve kíváncsiságuknak, kérdésekkel halmozták el a Télapót, aki nem győzött válaszolni az érdekesebbnél érdekesebb kérdésekre. Öröm volt látni a sok vidám, boldog gyermekarcot, akik, többségében megszeppenve vették át a sok finomságot tartalmazó csomagot. A Mikulás bácsinak minden kisdiákhoz volt néhány kedves szava, és pajkos krampuszai kíséretében, mindenkit ellátott jó tanácsokkal.

Jövőre is várunk Mikulás bácsi!

Feketéné Györfi Erika