Középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány a karácsonyfa alatt

Bánik Luca nyolcadik évfolyamos tanulónk számára az advent időszaka a szokásosnál is nagyobb izgalommal telt, hiszen már alig várta, hogy kezében tarthassa a sikeres középfokú szóbeli nyelvvizsgát tanúsító bizonyítványát. A sok-sok tantárgyi ötös, az előkelő versenyeredmények már az elmúlt tanévek során igazolták Luca angol nyelv iránti elhivatottságát és tehetségét, mostanra pedig olyan sokoldalú nyelvtudásra tett szert, mellyel valós eséllyel indult neki október közepén a Debreceni Egyetem egynyelvű, államilag elismert angol középfokú szóbeli (DEXAM) megmérettetésének.

Nem kis akadályt kellett legyűrnie, hiszen igen összetett feladatokon keresztül a két legfontosabb nyelvi alapkészséget mérte a vizsga; a beszédkészséget és a beszédértést. Sikeres vizsgázóként angol nyelven kellett folyamatos társalgást folytatnia a vizsgáztatókkal mind személyes, mind pedig általános, közérdekű témákról. Egy általa húzott témát kiselőadás formájában kellett kifejtenie; megfogalmaznia azzal kapcsolatos benyomásait, személyes élményeit. A DEXAM szóbeli vizsga páros vizsga, mely emellett azt is jelentette, hogy egyszerre két vizsgázó volt jelen és adott témát illetően egymással kellett társalogniuk, a téma előnyeit és hátrányait megvitatniuk és érvelni saját véleményük mellett.

Másik helyszínen, egy másik napon zajlott a hallott szöveg értését mérő vizsga. Ezen a megmérettetésen arról kellett Lucának számot adnia, mennyire képes könnyedén megérteni életszerű szituációkban rögzített hangfelvételeket különböző témákban; milyen pontossággal érti mind a tartalmat, mind pedig a beszélő nézeteit, attitűdjét, a témához való hozzáállását. Minden vizsga alkalmával három rögzített szöveg hangzik el és mindegyikhez három különböző feladattípus kapcsolódik, nem könnyű kihívás elé állítva ezzel a vizsgázókat. Örömteli viszont, hogy Luca ezen a vizsgarészen a maximálisan megszerezhető 25 pontot könnyedén bezsebelte.

Hogyan jutott el ez a kislány a „This is an elephant.”-től addig, hogy sikeres nyelvvizsgát tegyen? Köszönhető iskolánknak, hiszen itt Lucának lehetősége volt, már igen korán, első osztályban megismerkednie az angol nyelvvel és természetesen megkedvelni azt. Kisiskolásként könnyen, erőfeszítés nélkül, sok dal és mondóka segítségével nem volt nehéz ráhangolódnia a nyelvre. Majd a felsőbb osztályokban már tudatos nyelvtanulóvá cseperedett, aki az emelt szintű oktatás keretein belül heti öt alkalommal tanulta és tanulja az angolt azóta is.  A nyelv szeretete olyannyira megfertőzte Lucát itt, az iskola falai között, hogy szabadidejében is szívesen foglalkozik vele és eredetiben olvassa kedvencét, a Harry Potter regényeket.

Hihetetlenül büszkék vagyunk Lucára és reméljük, hogy ezzel a kimagasló teljesítménnyel példaként áll majd az alsóbb évfolyamos kisdiákok előtt is, akik hasonló lelkesedéssel és elhivatottsággal fogják tanulni a nyelvet.

Kovács Judit