Közlekedési témanap  az iskolánkban

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2021. szeptember 25.-én Közlekedési ismereti témanapot szerveztek az intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekek számára.

A kicsik játékos formában ismerhették meg a közlekedési szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a biztonságos közlekedésért. A gyerekek a saját kerékpárjaikkal próbálhatták ki az iskola udvarán kialakított ügyességi pályát. A tanulók elmélyíthették ismereteiket a kerékpáros közlekedés elméletéből és gyakorlatából.

A rendezvény célja hogy olyan ismeretek, képességek birtokába juttassuk a gyerekeket, amelyekkel megalapozhatjuk a biztonságos és balesetmentes közlekedést, a gyermekek biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A témanap feldolgozta mindazon életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzeteket, amelyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a diákokat. Segítette az önállóságuk fejlődését, a felelősségtudatuk, a veszélyérzetük, a helyzetfelismerő képességük alakulását.

A résztvevők rajzos , játékos feladatokkal és tesztlap kitöltésével is összemérhették tudásukat. A program végén a legjobban teljesítő gyerekek oklevelet kaptak.

Minden olyan projekt, ami a gyerekek közlekedésbiztonságát célozza az intézményekben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.

Az alsó tagozatosok ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak. Lelkesedéssel fogadták a programokat, melyet közösen várunk a következő tanévben is.

Janics Imre