Ovisuli 6

Befejeződött az Ovisuli. Az idei tanév utolsó foglalkozását méltó módon, hagyományainkhoz híven zártuk. A gyerekek a játékos-mozgásos foglalkozások végén oklevéllel és Ovisulis éremmel térhettek haza és az elmaradhatatlan házi feladattal. A szülők a beiratkozásról, a hit- és erkölcstanoktatásról kaptak tájékoztatást. A záró, 6. foglalkozás végén mi, érintett pedagógusok kicsit fájó szívvel búcsúztunk a kis ovisoktól, de remélve, hogy szeptemberben az iskolánk falai között üdvözölhetjük őket.

Feketéné Györfi Erika
intézményvezető-helyettes