Véget ért egy fejezet…..

Ez a tanév volt az utolsó együtt töltött év számunkra. Négy gyorsan eltelt, kedves emlékekkel teli esztendő után útjára engedjük az alsó tagozatból a negyedikes diákokat. Vár rájuk a felső tagozat! De mielőtt kimondanánk a búcsúszót, számot vetettünk. Iskolánk hagyománya alapján azon diákok, akik példamutató magatartást és szorgalmat tanúsítottak, négy éven át kitűnő bizonyítványt szereztek és még megyei, tankerületi versenyeken is helyezést tudhatnak magukénak Hunyadi-díjban részesülnek. Ebben a tanévben két ilyen diákunk is megfelelt a feltételeknek: Makó Balázs és Makó Éva 4.a osztályos tanulók büszkén vehették át megérdemelt plakettjüket és oklevelüket. Sokat tettek iskolánk jó hírnevéért, köszönet érte!
 
A Hunyadi-díszoklevelet az idén Félegyházi Hanna 4.b osztályos tanulónk kapta, igazolásul, hogy négy éven át példamutató volt szorgalma és magatartása, sőt bizonyítványa is végig kitűnő tanulmányi eredményt mutat. Gratulálunk neki!
 
Szintén hagyomány, hogy negyedik év végén köszönjük meg azon szülőknek a támogatást, a segítséget, akikre mindig számíthattunk:
 
4.a : Makó Balázsné, Ráczné Kovács Erzsébet, Tószeginé Venter Andrea, Tóthné Ádám Andrea, Veszelovszki-Lukács Erika.
4.b: Bethlen Margit, Gavallérné Diószegi Brigitta, Jeneié Szántó Beáta, Molnár Éva.
 
Büszkék vagyunk rátok! Szép volt lányok, fiúk!
Ivánka-Tóth Éva