ß összes bejegyzése

Pályaválasztási tanácsadás

Hetedikes tanulóinknak időben érdemes a továbbtanulási lehetőségekről tájékozódni.  A vírushelyzet miatt személyesen nem tudunk gyárlátogatásokat szervezni, roadshow-n (mint a Tiéd a Pálya – pályaorientációs bemutató) részt venni. Rendkívüli, online módon ismerkedhettünk meg a diákok előtt álló utakról. A pályaorientációs osztályfőnöki órán egy képes összefoglalót tekintettünk meg, melyben szó volt a továbbtanulási lehetőségekről, az iskolatípusokról. Esett szó a szakmákról, elhelyezkedési lehetőségekről. ösztöndíjrendszerről, a gimnáziumi oktatásról. Fontos szempont, hogy az önismeretre építve az elképzelés, az álom legyen a mérvadó. Pályaorientációs kiadványokkal támogatta a Hajdú-Bihar Megyei  Kereskedelmi és Iparkamara az otthoni gondolkodást. Nagy kihívás előtt állnak a diákok, akik szüleik segítségével tudnak választani, s gyermekeik képességeinek figyelembe vételével ők azok, akik  meghozzák  a végső döntést. A pályaorientációs szülői értekezleten a meghívott előadó (online formában szintén) egy kisfilm levetítése után szívesen válaszolt a felmerülő kérdésekre. Ő is hangsúlyozta, hogy gyermekeik választásában nagy szerepet játszik a szülő egyéni példája. Megbeszéltük, hogy milyen honlapokon (elsősorban a kiválasztott intézmény sajátján) érdemes a részletekről tájékozódni, illetve arról is szó esett, hogyan számolják a pontokat, s kell-e írásbeli, szóbeli felvételit tenni a diákoknak. Reményeink szerint egy tesztet is ki fognak tölteni a hetedikesek, mely a megadott webhelyen érhető el, s irányt mutat a kitöltőknek, hogy milyen szakmát válasszanak.

Kovácsné Biró Annamária
Marinó Sándor

Nőként a világért verseny

„Szeretném, hogy a nők a nagy és nehéz feladatok felé forduljanak.
Ne a parton lézengjenek attól félve, hogy a tengerben ragadnak.
Nem félek, de nem is szorulok segítségre;
olyan vagyok, mint egy felfedező, aki szilárdan
ennek az úttörőmunkának az előnyeiben hisz.”

Ethel Smyth szavaival kezdődő meghívó levelet kaptunk a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolától, mely a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal karöltve rendezte meg, online formában a címben nevezett kétfordulós versenyt. Célja az volt: hogy olyan nők munkásságát ismerjük meg, akik kiemelkedő tehetségük, illetve társadalomban betöltött szerepük miatt figyelemre méltóak. Iskolánkból két csapat nevezett 3 – 3 fővel.

Az első forduló egy feladatlap kitöltése volt, melyben információkat kellett gyűjteni híres írónőről, nőmozgalomról, Teréz anyáról, Rosa Sparks-ról, stb., valamint utána kellett járni annak, hogy melyik országban szavazhattak először, illetve melyik ország adta meg utolsóként a választójogot a nők számára Európában. Keresztrejtvény, képfelismerés, vaktérkép és idézetek keresése színesítette a megoldandó kérdések sorát.

A második forduló alkalmával egy A/3 –as méretű pályaművet kellett benyújtanunk, egy általunk választott hölgyet bemutatva. Az 5. – 6. osztályosok csapata 1 ponttal maradt el a negyedik (különdíjas) helytől. A 7. – 8. osztályosok, Sárosi Petra, Széles Réka, Orbán Zsanett, Les Femmes csapatnévvel viszont a 23 csapatból a 3. helyet szerezték meg. Köszönhető ez különleges poszterüknek, melyben a tehetséges Marie Curie csodálatos életútjának állítottak emléket és az első fordulóban is magas pontszámot kaptak. Büszkék vagyunk és gratulálunk nekik!

Kovácsné Biró Annamária

Újraélesztési oktatás

Az Országos Mentőszolgálat Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő országos közösségi újraélesztési tréningsorozatot indított, melybe iskolánk is bekapcsolódott. 2021. február 22-23-24-én e program keretében a 7. és 8. osztályos tanulóink oktatása valósult meg. Alapvető célkitűzése volt a  tanfolyamnak, hogy olyan ismereteket adjunk át tanítványainknak, amellyel felhívjuk a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára, készségszintre fejlesszünk meghatározott tevékenységeket és elérje azt a célját, hogy a felkészítést követően a tanulókban kialakuljanak olyan jellemző viselkedésmódok, amellyel félelem nélkül képesek „laikus” szintű életmentő eljárásokat alkalmazni addig, ameddig a szaksegítség megérkezik. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ biztosította tanulóink számára a szükséges eszközöket.  Kis csoportokban zajlott a felkészítés, minden csoport két órában sajátíthatta el a legalapvetőbb feladatokat, melyek révén akár életet is menthetnek diákjaink. Megismerték azokat a magatartási szabályokat, melyek elsődlegesek egy bajbajutott embertársunk megsegítésekor: a mentőhívás szabályait, a reakcióképtelen beteg vizsgálatát, a mellkasi kompressziót, a félautomata defibrillátor használatát, összességében tehát egy komplex „laikus” újraélesztést.
A kezdeti megilletődöttség után a gyerekek alázatosan, és kellő komolysággal figyelték az oktatást, majd miután a gyakorlatra került a sor, már oldottabban, az utasításokat pontosan betartva végezték a feladatokat. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az oktatás végén szinte mindegyik tanulónk azt nyilatkozta, hogy most már sokkal magabiztosabban, félelem nélkül kezdene hozzá egy bajba jutott ember megsegítéséhez.

Bojté Ágnes

Agymenők – Környezetvédelem

A környezetvédelemmel, azon belül pedig főképpen az állatvilággal foglalkoztunk február 24-én, szerdán az „Agymenők” programsorozat keretein belül.

Játékos ráhangolódással kezdtük a foglalkozást, majd a 3-4. osztályos kisdiákok egy videofilmet tekintettek meg a kihalás szélén álló állatokról. Párokban online kvízt töltöttek ki a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban, aztán megbeszéltük azokat a sarkalatos pontokat, hogyan tehetne az ember minél többet az állatvilág és környezetünk megóvása érdekében.

A gyerekekkel sok témát érintettünk, amelyek igen hasznosak lehetnek számukra. A program végén egy környezetvédelmi totó kitöltésével adtak számot tudásukról a versenybe szállt tanulók, akik közül a legügyesebbek egy könyvjelzőre állatos pecsétet szerezhettek a jó megoldásaikra.

Sápi Ildikó

 

Hit- és erkölcstan oktatás 2021/2022. tanév

A 2021/2022. évi hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről 2021. március 9-én (kedden) 17 órai kezdettel tájékoztató napot szervezünk iskolánkban. A tájékoztatóra azokat a szülőket várjuk, akiknek gyermekei a következő tanévben lesznek intézményünkben 1. osztályosok, valamint azokat a szülőket is, akiknek gyermeke már intézményünkkel jogviszonyban áll. A tájékoztatón jelen lesznek az egyházak képviselői.

Iskolánkban hitoktatást végző egyházak:

Magyar Katolikus Egyház
hitoktató: Solti Attila

Magyarországi Református Egyház
hitoktató: Kovács-Győri Zsuzsa

Weboldal felkeresése

Bemutató letöltése

Itt a farsang, most nem áll a bál… azaz…

Vízkeresztkor ( január 6-án) kezdődik el a farsang időszaka, amely egészen hamvazószerdáig tart. Ezt az időszakot a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemezték eddig. A csúcspont persze a karnevál, hagyományos nevén a “farsang farka”. Számos városban ekkor rendezték meg a híres karneválokat ( riói, velencei, mohácsi busójárás).De most a 300 éves hagyomány megszakadt. A farsangi programokat átírta a koronavírus-járvány.

De mi azért nem hagytuk magunkat! El akartuk a telet búcsúztatni. Szigorúan betartva a szabályokat, osztályon belül, zárt körben, de megszerveztük saját kis karneválunkat. Készültek az ötletes jelmezek, izgatottan csomagoltuk a tombola ajándékait, díszítettük a tantermeket, érkeztek a finomságok. Mert ahogy karácsony nincs hal nélkül, úgy farsang sincs szalagos fánk nélkül! Táncoltunk és játszottunk, versenyeztünk és nevettünk. Ránk fért már egy kis mulatozás! Szállt a konfetti… S mindannyian abban reménykedtünk, hogy jövőre már igazi farsangi bálunk lehet! És talán még kipróbáljuk az angliai hagyományt, a farsangi palacsinta-futóversenyt is! (Ott a résztvevőknek palacsintasütő serpenyővel a kezükben kell futni, miközben dobálják a palacsintát.) Nem is kell már olyan sokat várni rá! Csak 365 napot!

 Ivánka-Tóth Éva

Szép eredmény az országos őszi levelező olvasóversenyen

Iskolánk 4. osztályos tanulója, Simon László benevezett a HEBE Kft. által kiírt országos őszi levelező olvasóversenyre, ahol Berg Judit: Rumini és a négy jogar című könyvét dolgozta fel.  

Az olvasottakról először feladatlapon kellett számot adnia, illetve ezt kiegészítve különböző fogalmazásokat is kellett írnia. Laci a második fordulóban nagyon kreatív megoldásokkal kápráztatta el a zsűrit: színes „újságot” szerkesztett, amiben képzeletbeli riportokat készített, tudósításokkal, illusztrációkkal színesítve azt. Ezen kívül egy igen színvonalas lapbookot is létrehozott.

Laci a két fordulós versenyen  második helyezést ért el, mely eredményhez szívből gratulálunk!

Sápi Ildikó osztályfőnök

Teqball asztal a mikepércsi Hunyadiban

Egy újabb magyar találmánnyal bővült iskolánk sport eszköztára. Teqball asztalt kaptunk a Berettyóújfalúi Tankerületi Központtól. Tudjuk, hogy a magyar embereknek, feltalálóknak sok ma használatos eszközt köszönhetünk (golyóstoll, robbanásmentes gyufa, számítógép, transzformátor, Rubik-kocka stb).  A teqball kifejlesztői is magyar emberek, Borsányi Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gattyán György.Borsányi Gábor sokszor használta a pingpongasztalt focizásra, de nem találta elég élvezetesnek, mert nem úgy pattant a labda, ahogy szerette volna.  Borsányi úgy gondolta, ha az asztalt meghajlítanák, az ív segíthetné a labda lábhoz való pattanását. Több év fejlesztés után Huszár Viktor segítségével fejlesztették ki az első teqballasztalt 2014-ben. Két év múlva 2016. október 18-án Ronaldinho brazil futballista mutatta be Budapesten ezt a sportot. Ő lett a teqball nagykövete. 2017-ben szintén Budapesten már megrendezték az első világbajnokságot ebben a sportágban.Diákjaink nagy örömmel vették birtokba az asztalt a testnevelés órákon. Az asztal felhasználási lehetősége rendkívül sokrétű. 5 féle sportág eszközeivel, foci, tenisz, asztalitenisz, röplabda és kézilabda különféle játékok játszhatóak. Természetesen mindegyik játéknak meg van a maga szabályrendszere. Diákjaink már találkozhattak a legutóbbi Erzsébet-táborban Zánkán ezzel a játékkal. Akkor még nem tudtuk, milyen sokféle sportág technikai elemét használhatjuk ezen az asztalon. A legtöbben azt hitték, csak focilabdával lehet játszani és rácsodálkoztak az éppen teqpongot kipróbáló társaikra. A szabályrendszerekkel még ismerkedünk, de nagy örömmel próbáljuk ki az egyes játékokat.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

A magyar kultúra napja

 „Minden évben január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, azt a napot, amelyen közel kétszáz évvel ezelőtt, 1823-ban Kölcsey Ferenc befejezte nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.”

Ebből az alkalomból iskolánk napközis csoportjai érdeklődve fogadták a Budapesti Filharmóniai Társaság által készült, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által ajánlott, a Himnusz regényes története című filmet, amely a Himnusz születését mutatja be, és állít annak méltó emléket. 

Gulyás Erzsébet
napközis munkaközösség-vezető

Rendhagyó karácsony

A karácsony a hagyományokról, az elcsendesedésről, a meghitt pillanatokról, a hangulatos beszélgetésekről, a finom ünnepi ételekről szól.  Az összetartozás, a szeretet, a hit és a remény ünnepe…

Az adventi várakozás közben fokozatosan hangolódunk az év legmagasztosabb eseményére, miközben csordultig telik szívünk szeretettel és békével. Ehhez az időszakhoz, a készülődés csodálatos öröméhez minden évben ünnepi műsorral járulnak hozzá intézményünk diákjai. Idén azonban sajnos el kellett térnünk a hagyományoktól… A járvány miatt a negyedikesek rendhagyó módon, „online” műsorral készültek az iskola diákjainak és pedagógusainak, akik az interaktív táblákon tekinthették meg az előadásukat. A negyedik osztály karácsonyi versekkel, jelenetekkel, dalokkal és közös énekléssel varázsolt meghitt pillanatokat az iskolába.

Ebben a nehéz időszakban még inkább felértékelődik az ünnep fontossága. Az ünnepé, ahol az adventi koszorún gyertyák égnek, a feldíszített fenyőfán csillagszórók szikráznak. Az ünnepé, ami örömöt, harmóniát, szeretetet, boldogságot és reményt hoz. Az ünnepé, ahol együtt a család.

„Minden szívből szóló karácsonyi énekben, a kandalló ropogásában és melegében, az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, minden képeslapban, amit egy barát vagy a család küldött, minden, amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket, az maga a szeretet.”

Noreen Barman

Sápi Ildikó