Műveleti sebességmérés

Októberben a 3. 5. és 7. évfolyam tanulói megírták a műveleti sebességmérést. A tanulók 1-1 percen keresztül végezték az alapműveleteket, azaz összeadást. kivonást, pótlást, szorzást és bennfoglalást. A továbbhaladás szempontjából nagyon fontos a műveletek ismerete, rutinszerű alkalmazása. A jó eredmény eléréséhez nemcsak a pontos műveletvégzésre van szükség, hanem megfelelő munkatempóra is. Lehet, hogy tudja a tanuló az alapműveleteket, de lassan dolgozik, ezért nem éri el az országos átlagot. A mérést megismételjük tavasszal, addig fejleszteni kell sok-sok gyakorlással a tanórákon és otthon is. Tanulóink közül sokan átlagon felüli eredményt értek el, viszont vannak gyerekek, akik fejlesztésre szorulnak e téren.  A tanulók és a szülők az E-krétban, a feljegyzéseknél kapnak tájékoztatást a műveletvégzés százalékos eredményeiről.

Kajatinné Csikai Krisztina