EFOP-1.4.2.-16-2016-00027
„ÉLHETŐBB GYERMEKKOR A DERECSKEI JÁRÁSBAN”

– Iskolai Prevenciós tevékenység és Filmező program –

 

A Gyerekesély Iroda – Integrált térségi gyermekprogramok – dolgozói a 2019/2020-as tanévben folytatták munkájukat, így idén is tartottak prevenciós előadásokat és filmező foglalkozást a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulóinak.

A témák változatlanul az emberekkel való bánásmód és a digitális függőség voltak, melyekkel a jól működő közösségi élet szempontjait és az informatikai eszközök okos használatát szeretnénk közvetíteni (a teljesség igénye nélkül).  A diákok kisfilmjük alapjául „Az emberekkel való bánásmód” témáját választották, s miután megismerkedtek a filmezés alapjaival, elkészült alkotásuknak a “Bűntudat” címet adták.

A program célja – nonformális pedagógiai módszereket beépítve a foglalkozásokba – az egészséges életmódra nevelés, tapasztalatok gyűjtése a diákoktól, az érzékenyítés és az elgondolkodtatás, valamint olyan minta szemléltetése, amely segítségével megelőzhető a szabályokat nem követő életvitel kialakulása.

A filmkészítés során a diákok az elméletben hallott ismeretanyag szem előtt tartásával, a témához kapcsolódó saját érzéseiket és gondolataikat eleveníthették meg.

Ezúton is köszönjük az iskola dolgozóinak segítő közreműködését és a tanulók együttműködését!

A Gyerekesély Iroda munkatársai