INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN
A MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

            Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

 1. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA
 • Az intézménybe való belépéskor infrás hőmérsékletmérésre és kötelező kézfertőtlenítésre kerül sor.
 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be!
 • Szülők csak a kerítésen kívül várakozhatnak!
 • Az első osztályos tanulókat az első két tanítási napon (kedd, szerda), csak 1 hozzátartozó kísérheti be, alapos kézfertőtlenítés után, szájmaszkban!!
 • Ügyintézésre előre egyeztetett időpontban, a Hunyadi utcai bejárat felől érkezve van lehetőség. Belépés minden esetben csak maszkban! Kérjük a szülőket, hogy csak különösen indokolt esetben válasszák a személyes ügyintézést. Helyette a telefonos (06-52-610-602), email-es (mikepercsihunyadi@gmail.com) ügyintézést javasoljuk.
 • A járvány behurcolása főleg külföldről történik. Így ha a tanuló külföldön járt, s onnan visszaérkezik, kérjük, hogy jelezzék ezt a tényt az osztályfőnöknek. Ebben az esetben az érintett tanulónak karanténban kell maradnia az előírt időszakra.
 1. INTÉZKEDÉSEK AZ INTÉZMÉNYI CSOPORTOSULÁSOK MEGELŐZÉSÉRE A TANÉV FOLYAMÁN AZ INTÉZMÉNY TERÜLETÉN
 • A 7.30 előtt az iskolába érkező tanulók jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az aulában várakozzanak.
 • A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében megnöveljük a szünetek időtartamát az alábbi csengetési rend szerint:
 1. óra: 7.45 – 8.25
 2. óra: 8.40 – 9.20
 3. óra: 9.40 – 10.20
 4. óra: 10.35 – 11.15
 5. óra: 11.30 – 12.10
 6. óra: 12.25 – 13.05
 7. óra: 13.15 – 13.55
 • A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk.
 • Az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az átöltözés, lehetőség szerint, külön helyiségben történik. Az alsó tagozat lehetőség szerint a tantermében öltözik át.  
 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
 • Az intézmény területén mindenki (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a maszk viselése a közösségi terekben (aula, folyosó, udvar, mosdók). Kivétel az étkezések időtartama.
 • A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni.
 • A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.
 • Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
 • A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. 
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.

 

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 • Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.