Bezárta kapuit az „Ovisuli”….

De szeptembertől újra kinyitjuk…

Ovisulis foglalkozásaink a 2018/2019-es tanévben is sikeresek voltak. A visszajelzések szerint nemcsak a gyerekek, de a szülők is nagyon jól érezték magukat ezeken az alkalmakon. A gyerekek lelkesen jöttek minden foglalkozásra, a játékos képességfejlesztéstől elkezdve, a táncházon át a kézműves foglalkozásig. A tavalyi évekhez hasonlóan a fő célkitűzésünk a gyerekek iskolára való felkészítése volt, játékos fejlesztő feladatokkal. A foglalkozások végén hazavitt házi feladatokat minden alkalommal lelkesen, képességeik szerint kitöltve hozták vissza a gyerekek. Ezeknek a feladatlapoknak az értékelése nagy segítséget jelentett a leendő első osztályos tanító néniknek, hiszen rálátást kaptak a gyerekek képességeire, fejlesztendő területeikre. A szülők programjai a megszokottak szerint zajlottak. Az idén is nagyon népszerű volt az iskolaérettségről szóló előadásunk, de a BTM, SNI fogalmak tisztázása, a problémás gyerekek szűrésének lépései, az otthoni fejlesztés módszereit is szívesen hallgatták a szülők. A hit és erkölcstan, ill. a beiratkozás kérdéseit is alaposan körbejártuk.

Utolsó foglalkozásunkat is hagyományainkhoz híven zártuk. Oklevéllel, „Ovisulis” éremmel búcsúztunk – reméljük-, leendő tanítványainktól.
Úgy érezzük, hogy azok a családok, akik bekapcsolódtak ebbe a programba, azok hétről hétre minden olyan információ birtokába jutottak, ami az iskolakezdéshez elengedhetetlenül fontos, sőt azon túl is érdekes tapasztalatokkal gyarapodtak.

Az elmúlt tanévhez hasonlóan most is kíváncsiak voltunk a szülők véleményére, így az utolsó foglalkozáson elégedettségi kérdőívet töltettünk ki a szülőkkel, melyek csak pozitív tapasztalatokkal szolgáltak. Elégedettek voltak nemcsak a programokkal, de minket, pedagógusokat is nagyon felkészültnek, kedvesnek, gyerek centrikusnak jellemeztek.

Fontosnak tartjuk községünk lakosainak a tájékoztatását munkánkról, így minden Ovisulis foglalkozásunkról az iskolánk honlapjára cikkeket, fényképeket készítettünk.
A jövő tanévben is folytatjuk ezt a népszerű programot, mindig kicsit megújulva, hogy a Mikepércsi családoknak a lehető legtöbb segítséget nyújtsuk az iskolakezdésben.

          Feketéné Györfi Erika
fejlesztő pedagógus