„Digitális kompetencia fejlesztése” iskolánkban

A Klebelsberg Központ konzorciumvezetésével megvalósuló EFOP3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” kiemelt projekt keretében, iskolánk minden pedagógusa ingyenes, személyi használatú notebookot vehetett át, a 2017/2018-as tanév második félévében.

Az EFOP 3.2.4 kiemelt projekttel szembeni fő elvárás, hogy járuljon hozzá a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésével az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához. Ezen átfogó cél teljesüléséhez szükség van a köznevelési rendszerben egy szemléletében új pedagógiai kultúrát tükröző tartalmi, módszertani megújításra. Ez azonban nem képzelhető el a köznevelés folyamatának IKT-alapúvá (IKT: Infokommunikációs technológiák) szervezése és a digitális oktatás napi gyakorlattá válása nélkül. A digitális oktatás elterjesztése jelentősen javítja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, a területi és társadalmi hátrányok kiegyenlítődését, ezáltal hatékonyan képes hozzájárulni a társadalmi integrációhoz és a gazdasági versenyképesség erősítéséhez. Ahhoz, hogy az eddigi és a jövőbeni IKT fejlesztések minél nagyobb hatásfokkal hasznosuljanak, és ezzel összefüggésben a tanulók digitális kompetenciái fejlődjenek, szükség van a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT eszközhasználatával összefüggő gyakorlatának megújulására. Annak érdekében, hogy a köznevelés rendszere képes legyen megerősíteni azokat az IKT alapkészségeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás, és ezzel összefüggésben a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú, szükség van az intézmények és a pedagógusok megerősítésére is ezen a területen. A projekt a módszertani megerősítés mellett biztosítja a pedagógusok informatikai eszközökkel történő ellátását is.

A PROJEKT CÉLJA

  • Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése.
  • Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára
  • A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény WiFi lefedettségének biztosításával

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával tehát, iskolánk is részesévé vált ennek a projektnek. A bevezetés óta eltelt néhány hónap alatt pedagógusaink megszerették, és nagyon hasznosnak ítélték a kiosztásra került notebookjaikat, ami nagyon megkönnyíti a mindennapi munkájukat. A tavalyi évben, próba jelleggel elindított e-napló használata, a 2018/2019-es tanévben már kizárólagos dokumentumként működik iskolánkban, így már nemcsak pedagógusaink használhatják az e-naplót, hanem iskolánk tanulóinak szülei is. Minden érintett hozzáférést kapott saját gyermeke e-naplójához, így naprakészen értesülhet minden gyermekét érintő kérdésről, a beírt jegyektől, a hiányzásoktól kezdve, egészen a hiányos felszereléseken át az el nem készített házi feladatokig.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak pedagógusaink, hanem a szülők is szívesen használják az e-naplót, melynek bevezetése pozitív hatott iskolánk életére.

Feketéné Györfi Erika