Digitális témahét

A digitális témahét 2019. április 8-12 között valósult meg, mely kezdeményezéshez iskolánk idén is csatlakozott. A mai világban elengedhetetlen a modern technikai eszközök biztos használata, ezért a tanulók digitális eszközhasználatának erősítése volt a cél, alsó és felső tagozaton egyaránt. A diákok összemérhették tudásukat több digitális felületen (Kahoot, Google Forms, Learningapps), valamint az animációkészítés alapjaival is megismerkedhettek. Applikációk segítségével feltérképezhették lakóhelyük növény és állatvilágát is. A gyereket sok pozitív élménnyel távoztak a foglalkozások után.

Marinó Sándor