Közlekedési témanap a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2023. szeptember 29-én közlekedési ismereti témanapot szerveztek az intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekeknek a művelődési ház és a régi polgármesteri hivatal termeiben és udvarán.

A kisdiákok játékos formában ismerhették meg a közlekedési szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a biztonságos közlekedésért.  Saját kerékpárjaikkal, rollereikkel próbálhatták ki az udvaron kialakított ügyességi pályát, elmélyíthették ismereteiket a kerékpárral és rollerrel történő biztonságos közlekedés elméletéből és gyakorlatából.

A témanap célja a gyakorlatban és elméletben használható ismeretek, képességek fejlesztése a gyerekek számára.

Intézményünk ezzel és hasonló rendezvényekkel próbálja sikeresen megalapozni a biztonságosabb és balesetmentes közlekedést, a gyermekek biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A rendhagyó délután feldolgozott néhány életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzetet, amelyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a diákokat.  A   feladatok segítették az önállóság fejlődését, a felelősségtudat, a veszélyérzet, a helyzetfelismerő képesség alakulását.

Kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a gyerekek a saját szintjüknek megfelelő rajzos, játékos feladatokkal  mérhették össze közlekedési tudásukat.

Valamennyi olyan tevékenység fontos, ami a településen élő fiatalok közlekedésbiztonságát célozza az intézményben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.

Az ügyességi feladatok megnyerték a versenyzők figyelmét, miközben észrevétlenül fizikális teljesítőképességük, reflexeik is javultak.

Nagy lelkesedéssel várjuk a következő időszakokban is a hasonló rendezvényeket.

Janics Imre
témanap felelős