projektnap kategória bejegyzései

Közlekedési témanap a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2023. szeptember 29-én közlekedési ismereti témanapot szerveztek az intézmény pedagógusai az alsó tagozatos gyerekeknek a művelődési ház és a régi polgármesteri hivatal termeiben és udvarán.

A kisdiákok játékos formában ismerhették meg a közlekedési szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a biztonságos közlekedésért.  Saját kerékpárjaikkal, rollereikkel próbálhatták ki az udvaron kialakított ügyességi pályát, elmélyíthették ismereteiket a kerékpárral és rollerrel történő biztonságos közlekedés elméletéből és gyakorlatából.

A témanap célja a gyakorlatban és elméletben használható ismeretek, képességek fejlesztése a gyerekek számára.

Intézményünk ezzel és hasonló rendezvényekkel próbálja sikeresen megalapozni a biztonságosabb és balesetmentes közlekedést, a gyermekek biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A rendhagyó délután feldolgozott néhány életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzetet, amelyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a diákokat.  A   feladatok segítették az önállóság fejlődését, a felelősségtudat, a veszélyérzet, a helyzetfelismerő képesség alakulását.

Kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a gyerekek a saját szintjüknek megfelelő rajzos, játékos feladatokkal  mérhették össze közlekedési tudásukat.

Valamennyi olyan tevékenység fontos, ami a településen élő fiatalok közlekedésbiztonságát célozza az intézményben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.

Az ügyességi feladatok megnyerték a versenyzők figyelmét, miközben észrevétlenül fizikális teljesítőképességük, reflexeik is javultak.

Nagy lelkesedéssel várjuk a következő időszakokban is a hasonló rendezvényeket.

Janics Imre
témanap felelős 

A Magyar Kultúra Napja

Az 5. napközis projektnapot január 27-én tartottuk meg. Ez a délután a kultúra jegyében telt el.

A közös helyszín a könyvtárnál volt, ahol a napközis csoportok gyülekeztek. Itt Szigetváry Ildikó néni elmondta nekünk a Himnusz történetét. Fontos volt mindenkinek, hogy 1823. január 22-én írta meg Kölcsey Ferenc a verset. Így idén ennek a 200 éves évfordulójára emlékeztünk. Az alkalom végén elszavaltuk közösen a Himnusz 1. versszakát.

Innen a csoportok 3 helyszínre vonultak, ahol közösen megnézték a Lúdas Matyi című magyar rajzfilmet. Az IKSZT, Kúria és Kultúrház épületében zajlott a filmvetítés. Utána mindenki visszament az osztálytermébe, ahol beszélgetésre, élményfeldolgozásra volt lehetőség.

Uzsonna után vidáman indultak haza a gyerekek: „..Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza! „

Kiss Éva
napközis nevelő

Közlekedési témanap a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2022. szeptember 30.-án közlekedési ismereti témanapot szerveztek az intézményben tanító pedagógusok az alsó tagozatos tanulók számára a művelődési ház és a régi polgármesteri hivatal termeiben és udvarán.

A kicsik játékos formában ismerhették meg a közlekedési szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a biztonságos közlekedésért. A gyerekek a saját kerékpárjaikkal, rollereikkel próbálhatták ki az  udvaron kialakított ügyességi pályát. A tanulók elmélyíthették ismereteiket a kerékpárral és rollerrel történő közlekedés elméletéből és gyakorlatából.

A rendezvény célja a gyakorlatban és elméletben használható ismeretek, képességek fejlesztése a gyerekek számára. Ezen tevékenységgel megalapozhatjuk a biztonságosabb és balesetmentes közlekedést, a gyermekek biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A témanap feldolgozott néhány életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzetet, amelyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a diákokat.  A  megoldott feladatok segítették az önállóság fejlődését, a felelősségtudat, a veszélyérzet, a helyzetfelismerő képesség alakulását.

Fontos, hogy a kicsik a saját szintjüknek megfelelő rajzos , játékos feladatokkal  mérhették közlekedési tudásukat.

Minden olyan tevékenység, ami a gyerekek közlekedésbiztonságát célozza az intézményekben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.

A mozgásos tevékenységek megnyerik a versenyzők figyelmét, miközben észrevétlenül fizikális teljesítőképességük, reflexeik is javulnak.

 A rendezvényt, a programokat közösen várjuk a következő időszakokban is.

Janics Imre
témanap felelős

Anyák napi projektnap

,, Anya tőled ragyog fenn az ég.
Anya tőled minden olyan szép.
Hiszen máig te adod a szív melegét,
nekem hidd el a mosolyod elég.,,

Május első vasárnapjára hangolódva, minden alsós napközis diákunk lelkesen készítette Édesanyjának, Mamájának ,Édesapjának ajándékát. Az udvaron gyülekeztünk , egy élőképpel és közös dallal  indítottuk programunkat. Az termekben tanítónénik, tanárbácsi segítségével alkottuk a személyre szóló apró figyelmességet. Ez egy igazán meghitt ,boldog készülődés volt. Értékeltük a pillanatot-szeretet adunk és kapunk.