Közlekedési témanap a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2022. szeptember 30.-án közlekedési ismereti témanapot szerveztek az intézményben tanító pedagógusok az alsó tagozatos tanulók számára a művelődési ház és a régi polgármesteri hivatal termeiben és udvarán.

A kicsik játékos formában ismerhették meg a közlekedési szabályokat, a jelzőtáblák jelentését, és azt, hogy mit kell tenniük, a biztonságos közlekedésért. A gyerekek a saját kerékpárjaikkal, rollereikkel próbálhatták ki az  udvaron kialakított ügyességi pályát. A tanulók elmélyíthették ismereteiket a kerékpárral és rollerrel történő közlekedés elméletéből és gyakorlatából.

A rendezvény célja a gyakorlatban és elméletben használható ismeretek, képességek fejlesztése a gyerekek számára. Ezen tevékenységgel megalapozhatjuk a biztonságosabb és balesetmentes közlekedést, a gyermekek biztonságérzetének növelését, testi épségük megóvását, szabálytudatuk kialakulását, megerősítését. A témanap feldolgozott néhány életszerű veszélyforrást tartalmazó helyzetet, amelyek otthon és közvetlen környezetükben érhetik a diákokat.  A  megoldott feladatok segítették az önállóság fejlődését, a felelősségtudat, a veszélyérzet, a helyzetfelismerő képesség alakulását.

Fontos, hogy a kicsik a saját szintjüknek megfelelő rajzos , játékos feladatokkal  mérhették közlekedési tudásukat.

Minden olyan tevékenység, ami a gyerekek közlekedésbiztonságát célozza az intézményekben, a balesetek számát csökkenti és a szabályos közlekedést erősíti.

A mozgásos tevékenységek megnyerik a versenyzők figyelmét, miközben észrevétlenül fizikális teljesítőképességük, reflexeik is javulnak.

 A rendezvényt, a programokat közösen várjuk a következő időszakokban is.

Janics Imre
témanap felelős