Megemlékezés: Október 6.

„Emlékezzünk a régiekről…”

Október hatodika nemzeti gyásznap. Megemlékeztünk iskolánkban az Aradon kivégzett 13 tábornokról, valamint a tizennegyedikként kivégzett Kazinczy Lajosról és mindazokról, akik a szabadságharc leverése utáni megtorlás áldozatai lettek. Róluk, akik életüket adták azért, hogy Magyarország szabad és független legyen.

Kossuth Lajos szavaival: „Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a’ hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl;”

Szarvasné Joó Anikó

Kapcsolódó kép