MindLab: gondolkodásfejlesztés interaktív játék során

A 2018/2019-es tanévben, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával bevezettük iskolánkba a MindLab módszert, melyet szakköri formában valósítunk meg heti 1 órában, az első és ötödik évfolyamon. Mi is ez a MinLab?

A MindLab módszer összetett gondolkodási és életvezetési képességek elsajátításában segít, melynek eszközei gondolkodtató társasjátékok.

A logikai társasjátékok széles skáláján keresztül fejleszti a gyerekek gondolkodását, szociális készségeit, érzelmi intelligenciáját és problémamegoldó képességét. Megtanítja, hogyan alkalmazhatóak ezek az új kompetenciák az iskolai eredmények javítására és a jobb életvezetésre. Lehetővé teszi az életben hasznosítható készségek élményszerű, tapasztalatokra épülő elsajátítását, amely így mély nyomot hagy minden gyermek gondolkodásában.

A MindLab foglalkozásokon a gyerekek korosztályos csoportokban dolgoznak, heti egy alkalommal. Minden foglalkozáson megismerkednek egy társasjátékkal, és az ahhoz kapcsolódó taktikai és stratégiai gondolkodási és cselekvési mintákkal. A játék élményszerzés, ezért szívesen és magától ismétel a gyerek, közben a gyorsan szerzett ismeret elmélyül, gyakorlattá válik. A MindLab órán többek között megismerkednek a Quoridor, Octi, Abalone, Pylos, Csúcsforgalom játékokkal. Az óra menetében a játék elsajátítását követően bizonyos oktató helyzeteket vizsgálunk meg, hogy abban milyen taktikát a leghelyesebb követni, ezzel a gyerekek problémamegoldó képességét fejlesztjük. A MindLab felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a MindLab foglalkozásokon résztvevő gyerekek tanulmányi eredménye javul. A program alkalmas tehetséggondozásra is, de ugyanígy bizonyos tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésére is.

Mitől egyedi a MindLab? A MindLab ott ragadja meg a gyerekek figyelmét, ahol azt a legjobban leköti – a játékon keresztül. A MindLab megtanítja a gyerekeket, hogyan gondolkozzanak a gondolkodásról. A MindLab fejleszti a gyerekek társasági készségeit: a csapatmunkát, az együttműködést, a szóbeli és nem-szóbeli kommunikációs készségeket. A MindLab fejleszti a gyerekek érzelmi készségeit: hogyan dolgozzák fel a sikert, a kudarcot, hogyan uralkodjanak érzelmeik felett és hogyan tanuljanak saját hibáikból.

2018. november 21-én nyílt napra invitáltuk az elsős MinLabos tanulóink szüleit, hogy bemutassuk, hol tartunk, milyen is ennek a módszernek a gyakorlati megvalósítása. Nagy érdeklődésre számítottunk, ami be is bizonyosodott. A szakköri foglalkozás előtt, egy kis módszertani betekintést nyújtottam a szülőknek, majd egy közel egy órás szakköri foglalkozás keretében bizonyították gyerekeink a módszer nagyszerűségét. A vidám és felszabadult hangulatú „játékórán”, remélem, sikerült a szülőket is meggyőznöm arról, hogy a játékokon keresztül milyen eredményes tehetséggondozás érhető el, és iskolánk mindent megtesz azért, hogy tanulóink részesei lehessenek a legújabb módszertani újításoknak.

Feketéné Györfi Erika