Műveleti sebességmérés

 A 2018/2019-es tanév mérései között szerepel a műveleti sebességmérés, melyet évente két alkalommal végzünk. Az első mérés időpontja október 4. a második mérésé május 2. A mérésben a harmadik, ötödik és hetedik évfolyamok vesznek részt. A mérés célja, az alapműveletek biztos tudása, a gyors és pontos műveletvégzés. A tanulók egy-egy percen keresztül végzik az összeadás, kivonás, pótlás, szorzás és bennfoglalás műveletét. Az eredményeket az országos átlaghoz viszonyítjuk és százalékosan értékeljük. Akinek átlagon aluli a teljesítménye, felhívjuk a figyelmét a művelet gyakorlására, hiszen a továbbhaladás feltétele a pontos számolás. Az eredményekről az osztályfőnökök illetve szaktanárok adnak írásbeli tájékoztatást a tanulók és a szülők felé egyaránt.

Kajatinné Csikai Krisztina