Nyílt órák az első évfolyamon

A hagyományokhoz híven ebben az évben is kitárultak az iskola kapui és nyílt órák keretében betekintést nyerhettek a szülők kis nebulóik iskolai életébe. Ezen a napon látogattak meg bennünket az óvónénik is. Természetesen a gyerekek alig várták, hogy újra találkozzanak az óvónénikkel és megmutathass Minden elismerés a gyerekeknek, akik derekasan állták a feladatok özönét. ák mennyi mindent tudnak mióta iskolások. Matematika, magyar és angol órán bizonyították a legkisebbek, hogy komoly munka folyik az iskolában. Nagy számban jöttek az érdeklődő anyukák, apukák, nagymamák, élve a nyílt nap lehetőségével. Természetes kíváncsiság ez. Mi pedagógusok is örömmel vesszük. Az ilyen alkalmak lehetőséget nyújtanak arra, hogy a szülők lássák a munkafolyamatokat, megtapasztalják, hogyan dolgozik gyermekük. Igaz ez csak egy pillanatkép, de mégis rálátást ad a hétköznapokra és támpontot, ahhoz hogyan segíthetik az otthoni gyakorlást. A tanulók örömmel, büszkén mutatták meg mi mindennel “gazdagodtak” az elmúlt hetekben. Jó hangulatban teltek az órák, jól érezték magukat. Minden elismerés a nekik, derekasan állták a feladatok özönét.

A matematika nyílt óra keretében lehetőségük volt a szülőknek is megismerkedni a most induló Matific matematikai oktatatóprogrammal. Néhány szó a programról.

Matific

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatás2030 Tanulástudományi Kutatócsoportja által egy matematika program (Matific) térítésmentes használatára és kipróbálására nyílik lehetőség, egy tanév időtartamára a most induló kutatásuk keretében.

A Kutatócsoport irányításával az 2019/2020-as tanévben a matematika fejlesztését támogató zárt rendszerű készségfejlesztő oktatóprogramok hatékonyságának vizsgálatát szeretnék megvalósítani. Az 1-8. évfolyamokon oktató intézmények (tagintézmények) önkéntes alapon vehetnek részt a kutatásban. A matematika oktatóprogram esetében (Matific), a kutatás az 1-6. évfolyamokra terjed ki a Klebelsberg Központ támogatásával.

A matematika program kipróbálásához az országban összesen 100 iskolának tudnak térítésmentesen felhasználói licenszet biztosítani. Az önként csatlakozó osztályok egy harmada kontroll osztályként vesz részt a kutatásban, többi aktív osztályként. A résztvevők kiválasztása során törekedtek a reprezentatív minta kialakítására (régió és HH arány). Kontroll csoportnak jelentkező osztályok 3. évfolyam és afölött lehetnek.

A kutatás megvalósításában intézményünk első a osztálya is résztvevő, aktív csoportként. A tanév folyamán ingyenesen használhatnak matematikai professzionális oktatóprogramokat az első osztályos tanulóink, melyek a következő előnyöket jelenti számukra:

  • monitorozzák a tanuló matematikai készségfejlődését.
  • adaptívak – a tanuló tudás- és készségszintjéhez illeszkedő – és illeszthető – egyéni tanulási utakat generál. A tanulói készségek és tanulási kihívások egyensúlya biztosítja a tanulói motiváció fenntartását.
  • célzottan támogatást nyújtanak a pedagógus fejlesztő, értékelő munkájához;
  • a tanulás és készségfejlesztés számára játékos közeget teremtenek, így motiválttá teszi a tanulót az egyéni iskolai és/vagy otthoni gyakorlásra.
  • rugalmas feladatadást tesznek lehetővé, így akár egyéni, akár kiscsoportos, akár a teljes osztályok készségfejlesztésére is alkalmas.

Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt a lehetöséget megragadni. Már a bemeneti mérést el is végeztük az iskola tabletjein.

A szülőknek délután még alkalmuk volt a napközi munkájába is bepillantani, megtekinthették a délutáni tanulás menetét.

Az első év sikerei, örömei évekre meghatározzák az iskolához, tanuláshoz való viszonyt.

Almásiné Szentjóbi Ildikó