Tavaszi Tankerület Szakmai Napok

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által szervezett, tavaszi Tankerületi Szakmai Napok programsorozatába – mint minden tanévben -, iskolánk pedagógusai is bekapcsolódtak. Tíz helyszínen, 20 pedagógusunk képviselte iskolánkat. A kínálat nagyon sokszínű volt, így tanáraink, tanítóink, minden területen hasznos információkhoz juthattak, jó gyakorlatokat sajátíthattak el szakmabeli kollégáktól, külső szakemberektől. A tapasztalat minden kollégánál hasonló volt: jól szervezett, szakmailag megalapozott, hasznos, a gyakorlatban is jól alkalmazható módszertani megújuláson vettek részt kollégáink.

Nemcsak megfigyelői, de aktív részesei is voltunk a programsorozatnak, hiszen iskolánk is bemutató órát tartott, a program keretében. Az iskolában zajló eseményekről, Pásztorné Pálfi Judit, alsós munkaközösségvezető a következő beszámolót készítette:

Mastery learning bemutató óra, kettős óravezetéssel:

Iskolánk idén is aktív szerepet vállalt a Tankerület Szakmai Napokon. Intézményünk két pedagógusa Daragó Katalin fejlesztőpedagógus és Kádárné Erdei Judit tanítónő vezetésével Mastery learning magyar órát láthattak kettős óravezetéssel a hozzánk érkező pedagógusok. Az első osztályos tanulók három csoportban dolgoztak fel egy mesét.  A Mastery learning módszernek megfelelően a csoportba sorolás óra eleji méréssel történt. A legtöbb segítséget igénylő gyerekek a fejlesztőpedagógussal dolgoztak, a legügyesebbek önálló feladatot kaptak, míg a harmadik csoportban az osztálytanító vezetésével dolgozták fel a szöveget. Az óra végén minden csoport beszámolt az elvégzett feladatáról. Nagyon jó volt látni, hogy a módszer segítségével minden tanuló az egyéni állapotának és képességének megfelelő segítséget kapta. Különböző szinteken jutottak ismeretek birtokába a tanulók úgy, hogy közben az egész osztály részesei is voltak, hiszen a segítségnyújtás az osztályteremben történt, így nem maradt ki senki a közösséghez tartozás érzéséből.

Az órát szakmai korreferátum követte, ahol a bemutató órát tartó pedagógusok elemezték a látottakat, majd a kollegák is megoszthatták véleményüket, tapasztalataikat, kérdéseiket. A visszajelzések alapján is elmondhatjuk, hogy sok kollegának nagy segítséget adó, a gyakorlatba is átültethető módszert láthattunk, amely révén, egy nagyon hasznos napot töltöttünk együtt.  

 Pásztorné Pálfi Judit