Véget ért az „Ovisuli”….

De a következő tanévben  újra indul…

Ovisulis foglalkozásaink a 2019/2020-as tanévben is nagy sikerrel zajlottak. Közel 30 nagycsoportos kisdiákot láttunk vendégül, minden hónapban, októbertől, márciusig. A visszajelzések szerint nemcsak a gyerekek, de a szülők is nagyon jól érezték magukat ezeken az alkalmakon. Fő célkitűzésünk a gyerekek iskolára való felkészítése volt, játékos fejlesztő feladatokkal. A szülők programjai a megszokottak szerint zajlottak. Az idén is nagyon népszerű volt az iskolaérettségről szóló előadásunk, de a BTM, SNI fogalmak tisztázása, a problémás gyerekek szűrésének lépéseit, az otthoni fejlesztés módszereit is szívesen hallgatták a szülők. A hit és erkölcstan, ill. a beiratkozás kérdéseit is alaposan körbejártuk. A programokba három pedagógus kapcsolódott be minden alkalommal, Ivánka Tóth Éva és Pásztorné Pálfi Judit a leendő első osztályosok osztályfőnökei, valamint Daragó Katalin fejlesztő pedagógus. Nagy segítséget jelentett Kovács Judit angol nyelvet oktató kollégánk, Kovács Szilvia Brigitta grafika tanszakunk vezetője, valamint Török Gergely, néptáncpedagógusunk. Mint minden évben most is nagy érdeklődés kísérte, Szilágyiné Virág Emilia gyógypedagógus tájékoztatását az iskolaérettségről, illetve az ide kapcsolódó jogszabályok módosításáról. Köszönet, valamennyiük magas színvonalú munkájáért!

Utolsó foglalkozásunkat is hagyományainkhoz híven zártuk. Oklevéllel, „Ovisulis” éremmel búcsúztunk , bár nagyon sajnáltuk, hogy több tanítványunk is lemaradt az Ovisuli zárásáról, betegség miatt.
Úgy érezzük, hogy azok a családok, akik bekapcsolódtak ebbe a programba, azok hétről hétre minden olyan információ birtokába jutottak, ami az iskolakezdéshez elengedhetetlenül fontos, sőt azon túl is érdekes tapasztalatokkal gyarapodtak.

A szülői kérdőíveket- hasonlóan az eddigi évekhez-, idén is kitöltötték a jelenlévő szülők, melyeket a következő tanévkezdéskor hasznosítani tudunk. Örömmel olvastuk, hogy nem csappant az Ovisuli népszerűsége, kollégáinkat felkészültnek, gyerekcentrikusnak jellemeztek, de a programokkal is nagyon elégedettek voltak a szülők. Megerősítettek bennünket abban, hogy tovább folytassuk a programot, mely már hetedik éve segíti a mikepércsi szülőket, gyerekeket az iskolakezdésben.

Fontosnak tartjuk községünk lakosainak a tájékoztatását munkánkról, így minden Ovisulis foglalkozásunkról az iskolánk honlapjára cikkeket, fényképeket készítettünk, melyet szíves figyelmébe ajánljuk, a leendő Ovisulis szülőknek és gyermekeknek!

                                                                                                                            Feketéné Györfi Erika
intézményvezető helyettes
az Ovisuli koordinátora