Beiratkozás – 2022/2023. tanév

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

A 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

2022. április 6-án megnyitják a KRÉTA beiratkozás szülői felületét (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a személyes beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2022. április 21. (csütörtök) 08:00-18:00 és 2022. április 22. (péntek) 08:00-18:00

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, a (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de felhívjuk szíves figyelmüket a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, és annak hasznosságára, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

A személyes beiratkozáskor az igazolványok alapján minden általános iskola a helyszínen azonnal ellenőrzi a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatokat, szükség esetén módosítsa azokat, illetve a rendszerben nem szereplő gyermekek adatait is az intézményben dolgozó kolléga ott helyben, a szülő/törvényes képviselő jelenlétében rögzíti a rendszerbe, hogy elkerülhető legyen az esetleges többes jelentkezés.

Mivel a gyermeket személyesen kell beíratni intézményünkbe, kérjük foglaljon előzetesen időpontot e-mailen (mikepercsihunyadi@gmail.com) vagy a 06-52/610-602-es telefonszámon 2022. április 04-től.

A sorban állás elkerüléséért kérjük a foglalt időpontok betartását! Aki nem foglalt időpontot előre, annak előfordulhat, hogy várakoznia kell! 

A beíratás helye:
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola,
4271 Mikepércs, Nagyváradi u. 1.

beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (Letöltés)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Letöltés)
 • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstan oktatásról (Letöltés)

továbbá

 • Tanulói adategyeztető lap (Letöltés)
 • Nyilatkozat az iskolai rendezvények alatt a tanulóról készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételről (Letöltés)
 • Nyilatkozat napközi igényléséről (Letöltés)
 • Nyilatkozat diétás étrend igénybevételének szükségességéről (Letöltés)
 • Nyilatkozat szakköri részvételről (Letöltés)

A nyilatkozatok nyomtatványai letölthetők az iskola honlapjáról.

A diákigazolványokat a kormányablakokban (okmányirodákban) tudják intézni, de ez ráér szeptemberig. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk a beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken segítséget nyújt.

Elérhetőségeink: mikepercsihunyadi@gmail.com vagy 06-52-610-602

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő az Nkt. 7. § (2-3) bekezdése értelmében az iskola elutasító döntése ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogorvoslattal élhet, jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

A tanköteles korba lépő gyermek – az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik – vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az Oktatási Hivatalnak (Nkt. 91.§) és a körzetes iskola intézményvezetőjének köteles bejelenteni!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

Üdvözlettel:
Fejérné Juhász Mónika
intézményvezető

BÁI – Szülői tájékoztató – 2022