Digitális Témahét

A digitális témahét megvalósulása felső tagozaton

Iskolánk ebben az évben is csatlakozott a Digitális Témahéthez március 22-26-ig. A felső tagozaton, mint eddig minden évben most is a tanulók digitális eszköztárának a továbbfejlesztése volt a cél. A digitális oktatás során pedagógusaink ötleteket merítettek a tanórák megtartásához a Digitális Témahét Tudásbázisából és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ honlapján megtalálható Digitális Pedagógiai Tudásbázis ingyenesen elérhető szakmai tartalmaiból. A digitális tanórák színesítésére a következő tanulást segítő programokat használtuk és használjuk: learningapps, wordwall, zanza-tv stb. Internetbiztonsági játékokkal ismerkedtek meg a Televele honlapjáról diákjaink. Iskolánkban hamarosan Diákönkormányzati napot tartunk és előzetes feladatként a Digitális Témahéthez kapcsolódóan szintén a digitális kompetenciájukat fejlesztő feladatot kaptak. El kell készíteniük az iskola legjobb “Pass The Object” videóját. Természetesen pedagógusaink is készítenek egy videót, versenyre hívva diákjainkat.

Kelemenné Hortobágyi Ilona

A digitális témahét megvalósulása alsó tagozaton

A digitális oktatás jelen helyzetben mindennapossá vált az oktatási intézményekben. Az alsó tagozaton változatos formában próbáljuk élményközelibbé tenni ezt az időszakot diákjaink számára kapcsolódva a digitális témahét céljaihoz. 1-4. évfolyamon szövegértés- mesefeldolgozás köré szerveztük a digitális kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. A pedagógusok egy-egy kiválasztott szöveget dolgoztak fel úgy, hogy közben alkalmazták a digitális oktatás változatos formáit. Valamennyi évfolyamon használtuk  a „Wordwall” alkalmazást melynek segítségével izgalmas kvízfeladatokat oldottak meg a gyerekek, szerencsekereket forgatva tették időrendi sorrendbe a mese történéseit vagy virtuális keresztrejtvényben keresték meg a történet szereplőit. Igyekeztünk olyan feladatokat is adni nekik, hogy ők maguk is kutakodjanak, keresgéljenek, nézzenek utána egy-egy témának, pl. szövegfeldolgozásnál gyűjtsenek információt a szöveg szerzőjéről, a történet szereplőiről stb. Azzal, hogy a szöveg rájuk gyakorolt hatását rajzban is kifejezhették,  visszajelzést kaptunk arról, ki milyen tanulságot fogalmazott meg a maga számára vagy egyszerűen csak mi tetszett neki leginkább a történetben. A digitális kompetenciájukat fejlesztendően pedig lefotózhatták és meg is oszthatták társaikkal az elkészült rajzokat. Matematika órán az Okosdoboz vagy a Kahoot segítségével tettük szemléletesebbé, változatosabbá a tananyagfeldolgozást. A gyerekek maguk is aktív részesévé váltak így az óráknak. A nagyobbak tesztelhették gyorsaságukat egy-egy feladat megoldása során, ez pedig ösztönzőleg hatott a teljesítményükre.  Visszajelzésként rangsorba állította őket a program gyorsaságuk és hibátlan eredményeik alapján, így meg tudták nézni miben tévedtek, tanultak a hibáikból. Mindeközben természetesen tanulták a digitális kommunikáció alapvető szabályait is. Megtanulták főleg az elsősök, hogyan tudnak szót kérni a digitális órán, mivel jelezhetik, ha problémájuk van, ha lemaradtak, vagy ha éppen   nem értenek valamit. Sikeres hetet tudhatunk magunk mögött, ahol a tanulóink a digitális oktatás kihívásainak eleget téve számos területen fejlődtek.

Pásztorné Pálfi Judit