Fenntarthatósági témahét

Iskolánk alsó tagozata az idén is bekapcsolódott a fenntarthatósági témahétbe. Mivel a környezettudatosságot már kisiskolás korban érdemes elkezdeni ezért tartjuk fontosnak már ebben a korban, hogy minél előbb megismerjék a téma fontosságát. A témahét témái a természetes- és épített környezet védelme köré szerveződtek. A témákat minden osztályban az előre kidolgozott tematikus óratervek segítségével dolgoztuk fel. A tananyagok letölthetősége nagy segítséget jelentett a pedagógusok számára. Az alsó tagozaton a Mit mesél a természet? óra projektjeit választottuk. A modulvázlatok felhasználásával dolgoztuk fel magyar nyelv és irodalom órákon, A tizenkét hónap c. újgörög népmesét. Ehhez kapcsolódva környezetismeret óra keretében került feldolgozásra az évszakok-hónapok témaköre, amely lehetőséget adott a természet megfigyelésére, a természetben élő növények, állatok tanulmányozására. A projekthéten sor került csapatmunkára, könyvtári foglalkozás keretében környezet- és állatvédelmi film megtekintésére.

Játékosan tanulva tapasztalhatták meg a diákok milyen fontos szerepe van a növény-és állatvilágnak az ember életében. Természetesen a téma számos tantárgyi koncentrációra adott lehetőséget, mint pl.: a hónapok leírása római számmal, matematika órán, vagy egy természethez köthető dal megtanulása énekórán.

A héten számos alkotás is készült, mind-mind a fenntarthatóság jegyében. A legkisebbek évszakmandalát készítettek, a 2. osztályosok öröm- és barát naptárt, gyönyörűen illusztrált évszaknaptárt valamint tavaszhívogató ajtódíszt készítettek. A 3. osztályokban meseillusztrációk készültek az irodalom órán feldolgozott görög népmeséből.

A 4. osztályosok gyönyörű évszakfákat festettek és mikroszkóp alá vették a bogarakat, rovarokat, amikből szép tanulmányrajzokat készítettek. Valamennyi elkészült munkából kiállítást rendeztünk iskolánk aulájában.

Nagyon tartalmas, hasznos hetet tudhatunk magunk mögött, és bízunk abban, hogy sikerült idejében felhívni gyermekeink figyelmét arra, hogy a környezettudatos szemléletmód mindannyiunk jövőjének a kulcsa.

Pásztorné Pálfi Judit
alsó munkaközösség-vezető